Magyar Katolikus Lexikon > K > Közszolgálati Alkalmazottak Elbocsátására Szervezett Bizottság


Közszolgálati Alkalmazottak Elbocsátására Szervezett Bizottság, 1946. máj.-1949. márc. 26.: Az 5000/1946. ME. sz. rendelettel a közalkalmazottak létszámcsökkentésére hozták létre. Feladata volt, hogy az 1937/38. költségvetési év alkalmazotti létszámát valamennyi tárcánál 90 %-ra csökkentse. El kellett bocsátani azt, akinek tevékenysége nem szolgálta a „demokratikus újjáalakítást”, v. nem volt a hivatal ellátásához megfelelő szorgalma, rátermettsége. A létszámot az illetékes min. határozta meg, az ügyeket 3 tagú biz. bírálta el, tagjait a min. és a Szakszervezeti Tanács jelölte ki, olyanokból, akiket már igazoltak. Előbb a magasabb rangúak ügyét tárgyalták (helyet csinálva a „haladó baloldaliaknak”). A határozat indokolást nem tartalmazott, de meg kellett jelölni az elbocsátás okát; ellene jogorvoslatnak nem volt helye. A ~ szótöbbséggel határozott a nyugdíj, ill. özvegyi nyugdíj megvonásáról, csökkentéséről. A 2840/1949. sz. korm. rendelet a ~okat megszüntette, jogkörét a Kinevezési és Alkalmazási Biz. hatáskörébe utalta. 88

A m. áll. szervei I:406.