Magyar Katolikus Lexikon > K > Középkori keresztény írók


Középkori keresztény írók, Bp., 1999-: a →Szent István Társulat könyvsorozata. Szerk. →Sarbak Gábor. - Kötetei: 1. Az első és második keresztes háború korának forrásai. Vál., ford. Veszprémy László. 1999. - 2. Ruusbroec, Jan van: A lelki menyegző. Misztikus írások. Ford. Balogh Tamás, Daróczi Anikó. 1999. - 3. Mo. virága. 13. sz. források Árpád-házi Szt Erzsébet életéről. Szerk. J. Horváth Tamás, Szabó Irén. 2001. - 4. Ioannes Saresberiensis: Metalogicon. Ford. Adamik Tamás. 2003. - 5. Hadewijch: A lélek nyelvén. Ford. Balogh Tamás, Daróczi Anikó, Beney Zsuzsa. 2005. **