Magyar Katolikus Lexikon > K > Közép-európai Kereszténydemokrata Unió


Közép-európai Kereszténydemokrata Unió (ang. Christian Democratic Union of Central Europe, CDUCE), 1950-1992: Emigráns közép- és kelet-eu. politikusok alapították New Yorkban (USA) 1950. VII: azzal a céllal, hogy a száműzetésben megőrizzék pártjaik szervezetének egy csíráját a K-eu. országok szabaddá válásának idejére. Ifj. tagozata Párizsban alakult meg. Kezdettől föderatív szervezeti jelleggel működött, és az eu. egységmozgalmakhoz kapcsolódott. Tevékenysége elsősorban a K-eu. helyzet megismertetésére irányult világszerte, kiadványok és nyilatkozatok kiadása útján. Nagy jelentőségű volt 1951. I: az →Egyesült Nemzetek Szervezetéhez és 1952: az ENSZ Kényszermunkát Vizsgáló Biz-ához intézett memorandum a vasfüggöny mögötti helyzetről, majd különböző ENSZ-szervezetek (Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Ötös Vizsgálóbiz.) informálása az 1956-os magyar forr-mal és az azt követő megtorlással kapcsolatosan. A ~ elnöki tisztét 1950: →Közi-Horváth József, 1958-74: haláláig →Barankovics István töltötte be. A ~ székhelye eleinte New York, később Róma, majd a már Bpen 1990. III: tartott közgyűlése után Pozsony. - 1990 u. a ~ célja a kerdem. pártok újraszervezése a felszabadult K-eu. országokban. 1992: beolvadt az →Európai Kereszténydemokrata Unióba. - Tagja volt a →Kereszténydemokrata Internacionálénak és az →Európa Mozgalomnak. Tagsága eredetileg m., csehszl., jug., lengy., lett, litván politikusokból és emigráns szervezeteikből állt. Később észt és román politikusok csatlakoztak hozzá, ill. a jug. tagozat horvát és szlovén, a csehszl. tagozat cseh és szl. ágakra vált szét. Tagjai 1990: 10 ország 23 pártja és mozgalma. - Közleményei: Freedom Prerequisite to Lasting Peace és eseti kiadványok, bulletinek. N.D.

YIO 1991. I:DD0265; 1993. I:237. - Niels, A.: A kereszténydemokrácia Eu-ban. (Olaszból ford. Vizsolyi László és Hegyi Ágnes. Szerk. Goják János.) Bp., 1995.