Magyar Katolikus Lexikon > K > Kölln


Kölln Gyula Róbert, OFMConv (Stanisics, Bács-Bodrog vm., 1858. febr. 4.-Nagyvárad, 1902. aug. 19.): gimnáziumi tanár. - A teol-t egyhm-s kispapként Pécsett végezte, 1885. II. 26: Egerben lépett a r-be. A novíc. után Kolozsvárt m-lat. tanári okl-et szerzett. 1885. VII. 12: Gyulafehérvárt pappá szent. Szilágysomlyón, 1896-97: Kézdivásárhelyen, majd ismét Szilágysomlyón tanított. - Írásai: Szilágysomlyói r.k. algimn. értes. (1891: Újhelyi Dayka Gábor jellemrajza és költészete. Klny. is; 1895: Ezredéves Mo.) - Fm: Sírvirágok. Költ-ek. Pécs, 1881. - A kir. kegyence. Tragédia 4 fv-ban. Uo., 1884. 88

Szinnyei VII:34. - Monay 1953:62.