Magyar Katolikus Lexikon > K > Kósa


Kósa Ferenc (Bp., 1911. jún. 12.-Székesfehérvár, 1999. dec. 23.): karnagy, zenetanár. - A Zeneakad-n középisk. ének- és zenetanári okl-et szerzett. 1935. VI. 15: Székesfehérvárott szent pappá. Kp. Ráckevén, 1937-41: a Zeneakad. egyházkarnagyi tanszakán egyházzenei tanulm-okat végzett. Székesfehérvárott 1941-96: nyugdíjazásáig a szegyh. karnagya, 1941-45: a Leánynev. Int. lelkésze, 1944-94: az egyhm. kántorképző ig-ja, 1945-48: szegyh. kp., 1948-tól haláláig kisegítő miséző és gyóntató a szegyh-ban. 1950: p. kamarás, 1983: c. knk. Az OMCE közp. ig-ja, 1974 e. a bpi kántorképző tanf. ig-ja. - M: Templomi énekrend (1963 évre). Összeáll. Bp., 1962. - Kórusok kv-e. Összeáll. Uo., 1977. **

SZJÉ 1977:264. - Gyászjelentés

Kósa (1934-ig Krémer) János, John Kosa (Tornalja, Gömör és Kishont vm., 1914. aug. 19.-New York, 1973. ápr.): történész, egyetemi tanár. - A bpi piar gimn-ban éretts. 1935. I: megkeresztelkedett, 1937: a Pázmány Péter Tudegy-en középisk. tanári okl-et szerzett és tört-ből drált. 1937/38: a bécsi M. Tört-kutató Int. ösztöndíjasa, 1940: egy. gyakornok (Szegeden?), 1946: áll. gimn. tanár, 1947: a szegedi tudegy-en a legújabbkori m. társadalomtört. mtanára. 1949: Ny-ra menekült, 1952: a montreali George Williams University előadója, 1955: a syracuse-i Le Moyne College szociológia tanársegéde, 1959: az ithacai Cornell University kutatója, 1961-64: a School of Public Health University of North Carolina docense, 1965-73: a bostoni Harvard Egy-en a családi eü. kutatóint. ig-ja. - M: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. Bp., 1937. - Adalék a vármegyék m. nyelvhasználatának tört-éhez. Uo., 1938. - Az eu. parasztság jövője. Bauer Péterel. Uo., 1938. (Klny. Szép Szó) - A bpi selyemipar kialakulása. Uo., 1939. - Császárné volt. Reg. Uo., 1941. (ol-ul Milano, 1945) - II. Rákóczi György. Uo., 1942. - Thomas Mann, a humanista. Uo., 1945. - M-ok a németekről 1849-1945. Uo., 1946. (fr-ul Uo., 1946) - The Early period of Anglo-Hungarian Contact. New York, 1954. - The Knowledge of English among Hungarians. Immigrants in Canada. Montreal, 1955. - The Rank Order of Peoples. Syracuse, 1957. - Land of Choice. The Hungarians in Canada. Toronto, 1957. - Two Generations of Soviet Man. A Study in the Psychology of Communism. Chapel Hill, NC, 1962. (sp-ul Mexico City, 1964) - The Intellectual and the Churches. New York, 1963. - Critique of the „Sociology of Ethnic Groups in politics”. Ghaziabad, 1965. Bo.Gy.-88

Irod. Újs. 1973:5/7. sz. - MÉL III:428. - Szy I:247. - Gulyás XVI:1074. - Borbándi 1992:201. - Nagy 2000:532.

Kósa Jenő, OFM (Győr, Győr vm., 1714.-Pozsony, 1783. ápr. 25.): tartományfőnök. - Malackán 1730: lépett a r-be. 1738: szent. pappá. Fil., majd teol. tanár. 1762: az ausztriai, 1764: a m. szalvatoriánus rtart. vizitátora. 1768: és 1777: tartfőn. A mariánus rtart. 1206-1774 közötti tört-ét feldolgozó 3 részes művét 1870 k. több pld-ban kz-ban őrizték. **

Farkas 1879:68.

Kósa József (Zalaegerszeg, Zala vm., 1895. dec. 1.-Zalaegerszeg, 1948. jan. 13.): pap. - 1914: Zalaegerszegen éretts., 1914/15: Szombathelyen teol. hallg., majd 3,5 é. önkéntes katona. 1919-22: Veszprémben teol. hallg., 1922. VII. 2: pappá szent. Lesencetomajon, 1923: Sümegcsehin, 1924: Tapolcán kp., 1929: Zalakoppányban adm., 1933: Kaposvárt hitokt., 1938: Gadányban adm. - 1927. VIII. 27-1929. III. 31: a Tapolcai Újság főmunk. 88

Veszprém m. sajtóbibliogr. 1957:81. (213.) - Pfeiffer 1987:626.

Kósa Katalin Dorottya, FMMN (Székesfehérvár, Fejér vm., 1879. okt. 18.-Fribourg, Svájc, 1959. dec. 8.): szerzetesnő. - 1903. IX. 8: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1911. II. 2: első, 1914. IV. 16: utolsó fog-át uo. tette. Óvodai kisegítő. - A szétszóratás után külf-re menekült. r.k.