Magyar Katolikus Lexikon > K > Kóródy


Kóródy Miklós (*Csíkcsatószeg, Csík szék, 1867): tanítóképzői tanár. - A körmöcbányai közs. polg. leányisk. tanáraként 1901. IV. 9: a Polgári Isk. Tanáregyes. Bányavidéki Köre első eln., 1903(?)-17(?): nyugdíjazásáig a pécsi r.k. tanítóképző tanára. 1919-21: Bátaszéken az általa szervezett magán polg. isk. ig-ja. - M: A gyermek Jézus élete körül csoportosított ... reálolvasókv. a népisk. II. o. sz. Pécs, 1906. - Képes reálolvasókv. az el. isk. II. o. sz. Bp., 1907. - Képes olvasókv. kül. tek. az eperfatenyésztésre. Az el. népisk. 3. o. sz. Uo., 1908. - M. olvasókv. a kath. népisk. 4. o. sz. kül. tek. a selyemtenyésztésre. Székely Mártonnal. Uo., 1908. - M. olvasókv. az „egyik év” és a „másik év” elve alapján az el. népisk. 5. és 6. o. sz. heti beosztással. A nyelvtani anyagot kidolgozta Szentkirályi Ede. Uo., 1910. - Vezérkv. K. M. 1., 2., 3., 4., 5. és 6. o. olvasókv. sorozatához. Uo., 1910. - Az országgyűlés alsó házának felújítása az ált. választójog alapján, Kül. tek. a m. népoktatásra. Pécs, 1912. - Erdődi-Guzsvenitz-féle neveléstört. Tanítóképzőint. növendékek , tanítójelöltek, és tanítók sz. átd. és az új tantervre szabta. Bp., 1915. - Pécsett 1910. II. 15-1917. X. 15: a Katholikus Iskola fel. szerk-je. 88

Deák 1942:263. - Gulyás XVI:1056. - Viczián 1995:64. (786.)

Kóródy Péter, tusnádi (Tusnád, Csík szék, 1864. jún. 29.-Gyulafehérvár, 1916. jún. 27.): teológiai tanár. - A gimn-ot Csíksomlyón és Gyulafehérvárt, a teol-t Bécsben végezte. 1887. VII. 14: pappá szent. Csatószegen és Marosvásárhelyt kp., 1889: Gyulafehérvárt teol. tanár s a →Batthyáneum kvtárosa. - Szerk. az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti, s Természettudományi Társulat IV-IX. évkv-ét. 1897- 99: a Közművelődés fel. szerk-je. 88

M. Sion 1890:553. - Szinnyei VI:1058. - Schem. Trans. 1903:245; 1913:279; 1917:284. - Viczián 1995:83. (1021.) - Gulyás XVI:1057.