🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kéri
következő 🡲

Kéri B. Ferenc, SJ (Kenézlő, Szabolcs vm., 1702. okt. 10.-Nagyszombat, 1768. dec. 1.): tanár. - 1719. X. 21: Trencsénben lépett a r-be, 1734: Nagyszombatban pappá szent. Szakolcán a gör. nyelv, Nagyszombatban a bölcs., majd a hittan tanára. Grácban és Bécsben tanulm. felügy. ill. kv-cenzor, Budán, Nagyszombatban és Kassán konviktusi ig. Nagyszombatban rektor, majd 3 é. a papnöv-ek felügy-je. Csillagászként és tört-íróként maradandót alkotott. ~ volt az első csillagász Nagyszombatban, még mielőtt ott az obszervatóriumot felszerelték volna. Csillagászati műveiben Descartes és Newton alapján értelmezte a mozgás fiz-ját; tört. munkáiban bizánci forrásszövegek m. vonatkozásait gyűjtötte össze és adta ki. - Fm: Dissertatio astronomica de cometa viso... Nagyszombat, 1736. - Epitome historiae Byzantinae. 1-3. köt. Uo., 1738-42. - Historiae Byzantinae continuatio. 1-6 köt. Uo., 1743. - Imperatores orientis. Uo., 1744. - Dissertatio de causis motuum de corpore generatim. Uo., 1752. - Dissertatio physica de motu corporum. Uo., 1753. - Dissertatio de luce eiusque proprietatibus. Kassa, 1756. M.I.

Szinnyei VI:102. - JTÉ 1942:352. (715.) - Zemplén Jolán: A mo-i fiz. tört. a XVIII. sz-ban. Bp., 1964.

Kéri Bálint, SJ (Lócz, Pozsony vm., 1712. márc. 18.-Pozsony, 1764. júl. 12.): apostoli gyóntató. - 1726: lépett a JT-ba. A teol-t Bécsben hallgatta. 1740: pappá szent. Bécsben a fil. karon, majd a Theresianumban tanított. 1742: a Pázmáneum spirituálisa. 1748: Grácban dogmatika tanár. 1749: ap. gyóntató. 1753: hazatért, s Grácban biblikumot, 1754: Kassán dogmatikát tanított. 1758: Bécsben a tartfőn. asszisztense. 1761: Győrött házfőn. 1762. VIII. 20: a nagyszombati egy. rektora. 1764: ogy-en a JT képviselője. - Fm: Series banorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae. Nagyszombat, 1737. - Introductio facilis in doctrina de motu. Bécs, 1743. - Introductionis facilis in doctrinam de motu continuatio. Uo., 1746. - Exercitationes dramaticae. Uo., 1746. **

Szinnyei VI:101. (*Nagyszombat, 1712. márc. 17.-1763. júl. 21.) - Monay 1956:139.

Kéri Nándor (Székesfehérvár, Fejér vm., 1889. okt. 18.-Bp., 1968. febr. 21.): plébános. - 1912. VII. 26: pappá szent., Dunabogdányban, Érden kp., Magyaralmáson adm., Pázmándon, Érden, Székesfehélrvár-Felsővárosban kp., 1919-25: Százhalombattán lelkész, 1925: Székesfehérvár-Vasútvidéken plnos. 1938: c. prép. - Székesfehérvárt 1932. XI. 29-1934. VI. 16: a Fehérvár pol. napilap fel. szerk-je, 1934. II. 1-1938. XI: a Kis Fehérvár gyermek havilap fel. kiadója. 88

Schem. AR 1940:122; 1950:103. - Viczián 1995:175. (410, 964.) - Diós 1999:99. (5301.)

Kéri Sámuel Szórád, OFM (Kér, Nyitra vm., 1625 k.-Pozsony, 1671. dec. 17.): hitszónok, filozófus. - 1645: Sopronban lépett a r-be. A teol-t Nagyszombatban végezte, 1651: szent. pappá. Németújvárt hitszónok, fil. tanár. Több helyen házfőnök, 1670: a rtart. →custosa. - M: Keresztyen Seneca. Válogatás S. leveleiből. Ford. Bécs, 1654. - A Bold. Szűz Zsoltár-könyve. Írta Szt Bonaventúra. Ford. Bécs, 1660. **

Farkas 1879:25.


Kéri (1907-ig Nepraszel) Nándor (Székesfehérvár, Fejér vm., 1889. okt. 18.–Bp., 1968. febr. 21.): plébános, ogy. képviselő. – Szülők: Nepraszel István vendéglős, Horváth Julianna. 1911/12: tanévben az Innsbruckban tanult, 1912. VII. 26: pappá szent., Dunabogdányban, Érden kp., Magyaralmáson adm., Pázmándon, Érden, 1918: Székesfehélrvár-Felsővárosban kp., 1919–25: Százhalombattán lelkész, 1925–51: Székesfehérvár-Vasútvidéken plnos. 1938: c. prép. Plnossága idején építették az 1953: fölszentelt Prohászka-emléktp-ot. 1947: →Shvoy Lajos pp engedélyével belépett a →Keresztény Női Tábor pártba. VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a Fejér és Komárom-Esztergom vmi választóker-ből bekerült a törv.hozásba, ahol az 1947–48. é. költségvetési vitában, a VKM fejezetének tárgyalásakor szólalt föl. Azt elutasítva föltárta, hogy az Egyh-tól elvett, majd szétosztott földek után beszedett 21–22 millió ft-ot fordít a 6 millió kat. egyházának támogatására, miközben 3 áll-i színház fönntartásra 24 milliót juttat a kormány. Kérte Ortutay Gyula (1910–1978) kultuszmin-t, hogy a pol-val sohasem foglalkozó erkölcsi és vallási egyes-eket ne oszlassák föl, hiszen a szabadságjogokat tartalmazó 1946:1. tc-ből ezek szabadsága is következik. Képviselői megbízatásáról 1948 őszén ppi kérésre kész lett volna lemondani, ha ezt a másik kat. pap képviselő, →Balogh István is megtette volna. 1951: nyugdíjazták. 1956 nyarán egészségügyi okokra hivatkozva nem vállalta a fölajánlott kőszárhegyi plnosságot. 1962: ppi engedéllyel eladta prép-i mellkeresztjét és gyűrűjét, hogy segíthesse székesfehérvári tp-át. – Székesfehérvárt 1932. XI. 29–1934. VI. 16: a Fehérvár pol. napilap fel. szerk-je, 1934. II. 1–1938. XI: a Kis Fehérvár gyermek havilap fel. kiadója. 88

Schem. AR 1940:122; 1950:103. – Viczián 1995:175. (410, 964.) – Diós 1999:99. (5301.) – Ogy. alman. 1947/49:206.

Kéri Erzsébet Rafaella SZLT (Eger, Heves vm., 1912. nov. 12.–Bakonybél, 1986. jún. 13.): szerzetesnő. – A polg. isk után ápolónőképzőt végzett. 1933. jan. 6: Bp-en lépett a r-be. –1950 u.a gyöngyösi kórházban dolg. 1980: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. rk.