🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kárpi
következő 🡲

Kárpi Ferenc, Francis Karpi (Cleveland, Ohio, USA, 1915. okt. 12.-Cleveland, 1995. okt. 2.): plébános. - Clevelandben tanult. A teol-t a St. Mary Seminaryban fejezte be. 1941. V. 31: szent. pappá. A clevelandi Szt Margit, 1943: a loraini (Oh., USA) Szt László, 1949: a clevelandi Szt Erzsébet egyhközs. kp-ja. 1965: a clevelandi Szt Imre egyhközs. plnosa és a St. Peter High School lelkésze. Az egyhm. papi szenátus és a lit. biz. tagja. Megszervezte és irányította a Magyar Papok Baráti Társaságát. M. prédikációit a clevelandi rádió rendszeresen közvetítette. 1983: nyugalomba vonult, utolsó évét a Regina Health Centerben töltötte. - Megfestette az Our Lady of Perpetual Help (Mindenkor Segítő Szűz) ikonját. - M: A clevelandi Szt Imre r.k. m. egyhközs. énekeskv-e. Cleveland, 1967. - The way of the Cross. Uo., 1973. - Istent imádjuk. Sztmise szertartás-, ének- és imakv. Összeáll. Youngstown, Oh., 1974. - The Story of Szt Emerich Church Cleveland, Ohio. Szerk. Hackensach, N.J., 1979. - Sztmise-, szertartás-, ének- és imakv. Youngstown, 1979. - For God and Country. Msgr. Charles Boehm. Ford. Uo., 1986. - Bőhm Károly pápai prelátus élet- és korrajza. 1885-1907. Cleveland, 1991. Miklósházy Attila SJ

Török 1978:118. - Bölöny 1983:86. (a clevelandi Szt Erzsébet-tp. plnosa) - Borbándi 1992:505. - Nagy II:108. - Nagy 2000:477.