🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kárpátaljai Keresztényszocialista Párt
következő 🡲

Kárpátaljai Keresztényszocialista Párt, Ungvár, 1918. nov. 17.-1926?: a budapesti →Keresztényszociális Egyesületek Országos Szövetsége programját magáénak valló párt, melyet az ungi vármegyeházban alakítottak néhány órával a szociáldemokrata párt alakulása előtt. - Anyagi támogatója →Egry Ferenc kisgejőci harangöntő mester. 4 napi előkészítés után több mint 200 tagja volt. A helyi Kat. Legényegylet, posta és távirda személyzete testületileg belépett, de prot-ok és zsidók is érdeklődtek, ezért nevét Ungmegyei Nemzeti Szociáldemokrata Szervezetre változtatták. - Eln. Gaar Iván, társeln. Egry Ferenc, Flach Jakab, aleln. Bobulszky Antal, Szántó István, titkár Rácz Pál. - 6 tagot küldtek volna a Nemz. Tanácsba, de elutasították őket. Válaszul ifj. szervezetük 1919. I: szétugrasztotta a Nemz. Tanácsot. I. 12: összehívott közgyülésük elmaradt a cseh csapatok aznapi ungvári bevonulása miatt, mivel a parancsnok, Ciaffi ol. ezr. minden pártéletet betiltott. I. 14: újra kimondták a Keresztényszocialista Párt megalakítását. X. 12: tisztújításkor eln. Karczub Dénes, aleln. Kovalcsik József, Jaczik Miklós, titkár Szász Gyula. Az 1920. IV. 18-i választásokon választási szöv-ben a m. kerszoc. párt 5, 1925. XI. 22: 4 képviselői helyet szerzett a csehszl. parlamentben. - Lapja 1919. XI. 13-: Kárpáti Napló (fel szerk. Eperjessy József, szerk. Kováts Miklós), 1922. VII. 5-: az ungvári Határszéli Újság (szerk. Gulovics Titusz). 88

Dunatáj III:613. - Csíkvári Ung vm. 1940:52. - Kemény 1942:133.