🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Károly, III.
következő 🡲

Károly, III., Habsburg (Bécs, Alsó-Au., 1685. okt. 1.-Bécs, 1740. okt. 20.): német-római császár (VI. Károlyként, ur. 1711-40), magyar király (ur. 1711-40). - I. (Habsburg) Lipót cs. (ur. 1657-1705), m. kir. (ur. 1657-1705) és Eleonóra Magdolna pfalz-neuburgi hgnő fia. Felesége Erzsébet braunschweig-wolfenbütteli hgnő, gyermekei Lipót, Mária Terézia, Mária Anna. Apja sp. kir-nak szánta, II. (Habsburg) Károly sp. kir. (ur. 1665-1700) XI. 1-i halálakor Bécsben III. ~ néven kikiáltotta sp. kir-nak. Anjou Fülöp ellenlábasaként részt vett a →spanyol örökösödési háborúban, 1706. VI. 26: Madridban az angol csapatok is kikiáltották sp. kir-nak, a sp-ok a prot. angoloktól rájuk erőszakolt ~t nem fogadták el. Bátyja, I. (Habsburg) József halálakor (1711. IV. 17.) a Habsburg-ház minden koronája reá szállott. I. (Nagy) Péter cár V. 23: elismerte örökösödési igényeit. VII. 20: Barcelonában ~ ellenjegyezte a →szatmári békét. VI. ~ néven X. 12: ném-róm. cs-rá választották, XII. 22: Majna Frankfurtban cs-rá, 1712. V. 22: Pozsonyban m. kir-lyá koronázták. IX. 16: elrendelte, hogy a →Partium pol. és polgári ügyekben az erdélyi Gubernium, pénzügyileg a →Magyar Kamara alá tartozzanak. Szövetségesei utrechti békekötése után 1714. III. 6: a rastatti békében lemondott a sp. trónról, cserébe megkapta a sp. örökségből Németalföldet, Milánót, Nápolyt és Szardíniát. Közép-Eu-ban akart egységes birod-at teremteni. 1716: egyetlen fia meghalt, családja számára örökségét csak leányági örökösödéssel (→Pragmatica Sanctio) biztosíthatta, amit Cseho., 1722. II. 19: Erdély és az osztr. örökös tart-ok után VI. 30: Mo-gal sikerült elfogadtatnia. 1716. IV. 3: Velencével törökellenes szöv-et kötött, a Savoyai Jenő vezette 65 ezer fős sereg VIII. 5: Péterváradnál szétverte Ali nagyvezír seregét, X. 13: Musztafa szabad elvonulásra föladta Temesvárt, XI. 14: Újpalánka visszafoglalásával hazánkban véget ért a 164 é. török megszállás. 1718. VII. 21: a 25 évre kötött →pozsareváci békében a török lemondott a Temesközről és a Szerémségről. A visszafoglalt ter-en 1717: Florimund Mercy kormányzásával megalakították a →temesi bánságot. 1720. V. 16: szabályozta a Magyar Kamara ügyrendjét (melyhez 1724: 40 harmincadhivatal tartozott). Az 1712/15. é. ogy. 30. tc. értelmében a vallásügyi panaszok orvoslására megkezdte munkáját a →pesti commissio, megkezdték a tótok betelepítését a D-Alföldre, majd a németekét a tör. időkben elnéptelenített ter-ekre. Az évtizedekig tartó gyarmatosító jellegű betelepítések úgy átformálták Mo. népességi viszonyait, hogy a 18. sz. 2. felében a magyarság aránya a népesség 50 %-a alá szorult. 1723. VI. 19: a pozsonyi ogy-en ~ közig. és törvénykezési reformjai szétválasztották a közig-t és a bíráskodást. A legfelső igazságszolgáltatási fórum a nádor vezette →hétszemélyes tábla, ez alatt a →királyi tábla állt. 1724. I. 20: szabályozta a Pozsonyban fölállítandó Magyar Helytartótanács jogkörét. A kétszáz éves háborúban lerombolt Mo. rovására is az örökös tart-okat fejlesztette. Bécs székhellyel Cseho-ban, Sziléziában, Au-ban keresk. tanácsokat alakított, a közlekedést és a postát fejlesztette, vámokat szüntetett meg, kiépíttette a trieszti és fiumei kikötőt, 1722: Ostendében (Németalföld) megalapíttatta az Osztr. Keletindiai Társ-ot. Egyházpol-ja a Habsburg hagyományokat követte, de 1731. III. 21-i rendelete, a →Carolina Resolutio rendezni kívánta a prot- ok helyzetét. Hadszervezeti reformja létrehozta az állandó hadsereget. Tanácsadóit szerencsétlenül választotta meg, Ny-i pol-ja fokozatosan elszigetelte, főként a fr-kal szemben volt sikertelen (elveszítette Lotaringiát, 1735: a bécsi békében lemondott az 1720: Szardíniáért cserébe kapott Szicíliáról és Nápolyról). 1737: orosz szöv-ben háborút kezdett a tör. ellen. 1739. IX. 1: az azt lezáró belgrádi békében Belgrádot, Havasalföld kis-oláhországi részét, Orsovát, Szabácsot és Szerbiát át kellett engednie a tör-nek. Féltoronyban (Sopron vm.) tartott vadászaton megfázott, hamarosan meghalt. ~lyal ffiágon kihalt a Habsburg-ház. - Utóda leánya, Mária Terézia (ur. 1740-80). Ba.J.-88

Kerékgyártó 1875. - MTK II. - Hamann 1990:211. Arck. - Végh 1990:113. - Királyok kv-e 1997:166. Arck.

Károly, III., Vastag, Karoling (839.-Neudingen, 888. jan. 13.): frank császár. - Német Lajos fia. 876: K-i frank kir. Testvérei (Karlmann, III. Lajos) halála után még egyszer egyesítette a Nagy Károly-féle birod-at. 881: VIII. János p. (ur. 872-82) Rómában cs-rá koronázta. Sikertelenül harcolt a betörő normannok, arabok és szlávok ellen. 887: unokaöccse, Karintiai Arnulf kezdeményezésére a triburi birod. gyűlés lemondásra kényszerítette. Ba.J.

Meyers XIII:461. - Stern-Bartmuss 1963:151. - Schulze 1987:341.