Magyar Katolikus Lexikon > K > Károli


Károli Gáspár, Károlyi (Nagykároly, Szatmár vm., 1529. k.-Vizsoly v. Gönc, 1591.): református lelkész, bibliafordító. - 1556: a wittenbergi egy. hallgatója. 1562: Szatmár várában élt. 1563: Gönc lelkésze, 1564: esp. is. Keményen küzdött a reformáció újabb irányzata, az unitárizmus ellen, 1566 u. az antitrinitárius Egri Lukáccsal szemben zsin-okat tartott. 1584-87: Tállya lelkésze, majd visszatért Göncre. Elkezdte fordítani a Bibliát (→Károli-Biblia). A munkában segítették Thúri Mátyás szántói, Czeglédi János vizsolyi és Huszti Imre gönci lelkészek, testvére, Miklós, valamint Pelei János és Károli Béla rektor. A munkával 3 é. alatt készültek el. A ford. mellett ~ volt a munka gondozója, szerkesztője, sajtó alá rendezője, kiadója is. Kiadása a kor legnagyobb nyomdai vállalkozása volt, megvalósításához nem kis anyagi erőre és erkölcsi (pol.) tekintélyre volt szükség. ~ érdeme, hogy össze tudta gyűjteni azokat a szellemi, erkölcsi és anyagi javakat, melyek lehetővé tették a teljes, magyar nyelvű Szentírás megjelentetését. - M: Két könyv minden országoknak és királyoknak jó és gonosz szerencséjöknek okairól. Debrecen, 1563. **

Pallas X:176. (†Göncön) - Zoványi 1977:297. (s.v. Károlyi Radics Gáspár) - Emlékkv. a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évford-jára. Szerk. Barcza József. Bp., 1990.