Magyar Katolikus Lexikon > K > Kám


Kám (héb. vsz. 'a forró'): a bibliai genealógiában (Ter 5,32; 6,10; 7,13; 1Krón 1,4) Noé fia, a bibliai földrajzban az É-afrikai, a D-arab és a (vö. 1Krón 4,40) kánaáni népek összefoglaló neve; a Zsolt 78,51; 105,23.27; 106,22 Egyiptomra utal a ~ névvel. - Izr. fiai az Ígéret földjének elfoglalása után megátkozták (→átok) Kánaánt, a Ter 9,20-27 azonban állítólagos ősatyjuk, Noé szájába adja az átkot. **

BL:911.

Kám, Vas m.: plébánia a szombathelyi egyhm. vasvári esp. ker-ében. - 1240: már létezett, tp-át Szűz Mária tiszt-ére sztelték. 1780: alapították újra. Mai Szt András tp-át 1780: építették. Főoltárképét vsz. →Dorfmeister István festette. Org-ját (1/7 m/r) 1908: Peppert Nándor építette. - Filiája 2000: Alsóújlak (13. sz. Szt Péter és Pál temetőkápolnája a mai falutól 3 km távolságban áll, 1997: helyreállították). - Plébánosai: Claudini András, 1786: Nagy István, 1801: Hegyi András Peregrin, 1805: Laky János, 1821: Egyed József, 1825: Radits György, 1830: Iszak Pál, 1832: Kelekovits József, 1838: Váhl Antal, 1840: Hadászy Gáspár, 1846: Góry Antal, 1887: Bódai Ödön, 1920: Wilfinger Lajos, 1921: Zimits József, 1928: Dancsecs Imre, 1937: Somogyi Károly, 1977: Végh László, 1988: Molnár János, 1991: Molnár Árpád. - Lakói 1840: 526 r.k., össz. 526; 1910: 818 r.k., 5 ev., 10 izr., össz. 833; 1940: 862 r.k., 2 g.k., 1 ev., 1 ref., össz. 866; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 31 ffit, 11 nőt; 1984: 613 r.k., össz. 711. - 1948: 6 tanerős r.k. ált. isk-ja volt. **- Molnár Árpád

Gerecze II:976. - Garas 1955:175. - Genthon 1959:152. - Schem. Sab. 1977:53. - Valter 2004: