🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kámánházy
következő 🡲

Kámánházy László Mihály, kálmánházai (Zsolna, Trencsén vm., 1753. máj. 8.-Vác, 1817. febr. 4.): megyéspüspök. - A gimn-ot Nyitrán, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1774: mint szubdiákonus líceumi tanár, 1775. VI. 12: pappá szent. Tovább tanított, 1779. IX. 29: Szkacsány plnosa. 1785. II. 9: Nyitra városplnosa. A városban szegényházat létesített. 1790. VI. 4: nyitrai knk., 1797: péterváradi c. apát és a szem. rektora, 1806. VIII. 1: nagyprép. 1807: a hétszemélyes tábla prel-a, novi cpp., 1808. IV. 29: váci mpp-ké nevezték ki, VII. 11: megerősítették, VIII. 23: Esztergomban szent. föl. Ismételten bejárta egyhm-jét, a ppi palota kertjét megnagyobbíttatta, Duna-parti falába beépíttette a Migazzi pp. által összegyűjtött róm. kövek egy részét, nagyobb részüket a M. Nemz. Múz-nak ajándékozta. - Nyitrai knk. korában összegyűjtötte a kápt. rendeleteket és a knk-ok névsorát. →Karacs Ferenccel elkészíttette a váci egyhm. térképét, s 3000 példányban szétosztotta az országban. A szegyh. főespségen kívül létrehozta a pesti és csongrádi főespséget, 1810: az egyhm-t 13 alesp. ker-re osztotta. - M: Molnár János: Bevezetés a siketnéma oktatásmódba. Pest, 1812. Kiad. - Utóda a novi c-en 1809: Sober János, Vácott széke 1817-23: üres, 1823. II. 23: Nádasdy Ferenc. 88

LBE:409. - Schem. Nitr. 1836:20, 23. (s.v. Kamánházy) - Mendlik 1864:74. (1808-17: váci mpp.) - Gams 1873:384. (1808. VII. 11-†1817. II. 4: váci pp.) - Vágner 1896:76. - Szinnyei V:902. - Schem. Vac. 1910:12. (84.); 1970:189. - Chobot II:644. - MÉL I:848.