Magyar Katolikus Lexikon > K > Kálnai


Kálnai András, kálnói (†1540 u.): jószágigazgató. - Bars v. Nógrád vm. nemesi család sarja, Tomori Pál kalocsai érs. (1523-26) bizalmas embere, 1523-25: a kolozsmonostori konvent jószágig-ja. 1512-től Tomori megbízásából a fogarasi uradalmat irányította és beszedte a szászok adóját. Egyidejűleg részt vett a kir. sókamara irányításában. 1521. V: Havasalföld vajdájához, Neagoe Basarabhoz küldték. Egy évig huszadszedő Brassóban. 1528: I. (Szapolyai) János kir. (ur. 1526-40) Brassó kapitányául rendelte. 1540: Mamlád István szolgálatába állott. Újra Havasalföldön járt, hogy a török követet kísérje. Élete végéig kapcsolatban állott a Tomoriakkal. Kolozsmonostori jószágigazgatóságát vagyonszerzésre használta. Több okl. maradt fönn birtokszerzéseiről, hitel- és zálogügyleteiről. V.S.

Jakó I:77.