🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kálmány Lajos Kör
következő 🡲

Kálmány Lajos Kör, Szeged, 1946. szept. 26.-1949. nov. 1.: a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának hagyományait folytatni kívánó egyetemi és főiskolai hallgatók munkaközössége. - Elnöke Almásy János, 1948: Seres József, 1949: Péter László. Célja →Kálmány Lajos életművének föltárása, nép- és társad-rajzi kutatások, a népi kultúra terjesztése. Előadássorozatain →Bálint Sándor, Bibó István, Marót Károly is szerepelt. 1946. XII. 14: megrendezte „a népi irodalom napját”. Kezdeményezte az Alföldi Szemle, végleges címén a Tiszatáj elindítását (1947-). 1947: Kálmány Lajos lakóházán emléktáblát helyezett el. 1949: részt vett a Kálmány-emlékkiállítás megrendezésében. Tagjai az Alföldi tudományos gyűjtemény 2. köt. (Szerk. Bartucz Lajos. Szeged, 1948) szerzői voltak. - A ~ adta ki a Kálmány Lajos Kör Füzetei c. sorozatot (1. Péter László: Mai magyar népismeret. 1947; 2. Uő: Egyéniség a népkultúrában. 1947; 3. Seres József: A röszkei paprikások társad-a. 1948; 4. Geréb György: Arany János forradalmisága. 1949). A Kálmány Lajos emlékkönyv kézirata 1949 végén nyomdába került, de hatósági engedély híján nem jelenhetett meg, nyoma veszett. - A ~ 1949. XI. 1: átalakult a Magyar Néprajzi Társaság szegedi csoportjává. P.L.

Tiszatáj 1947:1. sz. (Péter László: A ~), 8-9. sz. (Uő: Kálmány Lajos hagyatéka) - Ethnographia 1947:147. (~ Szegeden)