🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > judaisták
következő 🡲

judaisták, zsidózók: →zsidókeresztények a →farizeusok szektájából (vö. ApCsel 15,5). - Főnévként nem szerepel a szó az ÚSz-ben, csak az igei tő (Gal 2,14), 'zsidó módjára él, viselkedik' értelemben. Tehát valójában minden zsidót lehetne judaistának nevezni, aki megtartja a törv-t; ténylegesen azonban csak azokra a zsidóker-ekre vonatkozóan éltek az elnevezéssel, akik az apostoli határozatok után is úgy gondolták, hogy a pogányságból megtért ker-nek a zsidó törv-ek megtartása elengedhetetlen az üdvösséghez. A ~ voltak Pál ap. fő ellenségei, és mindenütt igyekeztek térítő munkájában gáncsolni. Pál leveleiben (Kor, Róm, Fil, de főleg Gal) ismételten küzdött ellenük. A ~at nem szabad összetéveszteni a gnosztikus hatás alatt álló zsidó tévtanítókkal, akikkel Pál később a pasztorális levelekben szállt szembe. Ezek a judaista irányzatnak azok a képviselői voltak, akik az ebioniták szektájának tévtanait vallották, tagadták Krisztus istenségét, megtartották a törv-t, Pált hitehagyónak tekintették, és csak Máté evang-át ismerték el, azt is csak saját változatban. **

BL:896.