🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > jajkiáltások
következő 🡲

jajkiáltások: Az ÓSz-ben a jaj szó olykor a panaszt vezeti be, melyet valaki a maga bajában (Bír 6,22; 1Sám 4,7; Iz 6,5; Jer 10,19; Zsolt 120,5), v. ritkábban mások baja miatt (Préd 4,10) hallat. Gyakran szerepel a szó a próf-k ünnepélyes vádjaiban, az idegen népek (Szám 21,29 = Jer 48,46; Iz 10,5; Szof 2,5; Hab 2,7.9.15.19), Izr., ill. Jeruzsálem (Jer 13,27; Ez 24,6.9; Oz 7,13; 9,12) v. a nép egyik-másik része (hűtlen pásztorok: Iz 10,1; Jer 23,1; Ez 34,3; Ám 6,1; hamis próf-k: Ez 13,3; egyáltalán, a bűnösök: Iz 5,8-23, itt 7x hangzik el a jaj) elleni fenyegető jövendöléseiben. - Az ÚSz a próf. szóhasználathoz kapcsolódik. Amikor Jézus ajkára veszi, azért teszi, hogy némelyeket figyelmeztessen az üdvösség elvesztésének veszélyére, v. hogy megjövendölje vesztüket. A gazdagokra stb. mondott jajok közül az első háromban ez az indíték nyilvánvaló, de a negyedikből is kikövetkeztethető (Lk 6,24-26). A képmutató írástudók és farizeusok figyelmeztetésére elhangzott 7 jajhoz (Mt 23,13-29) szintén a kárhozat veszélye szolgált alapul (23,33: a kárhozat büntetése, vö. 23,34). Uakkor Lk 11,42-52 (6 jaj) nem jelöli meg ennyire világosan az indítékot (de vö. 11,50). A megtérni nem akaró városokat (Korozaint és Betszaidát) az ítélet fenyegeti, amikor Jézus jajt kiált rájuk (Mt 11,21 = Lk 10,13). Fenyegető jellegű a botrányt okozóval (Mt 18,7 = Lk 17,1, vö. 17,2), valamint az árulóval (Mk 14,21) kapcsolatos jaj is. Ezzel szemben a várandós és szoptatós anyákat illető jaj (13,17) az idők végén rájuk váró nehéz sorsra utal, és a szánalom megnyilvánulása. - Pál magára vonatkoztatott jajából (1Kor 9,16) arra következtethetünk, hogy a kötelesség (adott esetben az evang. hirdetése) elmulasztása óhatatlanul maga után vonja Isten büntetését. Büntetéssel fenyeget Júd 11: is a jaj. - Jel 8,13: a 3 jaj (vö. 9,12; 11,14; 12,12) fenyegetés és utolsó figyelmeztetés is, hogy a végső idők hitetlenjei térjenek meg. Uakkor a 18,10.16.19: a 3x-os 'jaj' a siralomnak tekinthető Bábel bekövetkezett bukása fölött. **

BL:778.