🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Julianus barát
következő 🡲

Julianus barát, OP (13. sz.): szerzetes, a Keleten maradt magyarok megtérítésére 1235: indított 4 tagú csoport tagja. - Költségeiket Béla hg. fedezte. Szárazföldön, Bulgárián keresztül mentek Bizáncba, ahol hajóra szállva 33 napos víziút után Tamany (akkor Matrika) városánál értek partot. A Kubán folyó torkolatától indulva 13 nap alatt keltek át a Tyerek folyóig tartó füves pusztán, s jutottak el az iráni nyelvű alánok földjére, ahonnét ketten visszafordultak Mo-ra. ~ és társa, Gerhardus 37 napi gyaloglás után érkeztek a finnugor nyelvű, muzulmán vallású mordvinok földjére. Gerhardus meghalt, de ~ egy muzulmán pap szolgájaként eljutott a Volga és Káma összefolyásától D-re fekvő Nagy-Bulgáriába, ahol egy m. nővel találkozott, aki útbaigazította. ~ végül ráakadt a K-i m-okra, kikkel kölcsönösen megértették egymás nyelvét. Megtudta tőlük, hogy a mongolok (tatárok) Ny-i hadjáratra készülnek. A K-i m-ok tartóztatták, de ~, mindennél fontosabbnak tartva, hogy Mo-on hírt adjon a K-i m-okról, hazatért, a vendéglátói által ajánlott rövidebb úton: a mordvinok országán, a vlagyimir-szuzdáli orosz fejedségen és Lengyo-on át. 1235. XII. 27: lépett m. ter-re, már IV. Béla uralkodása (1235-70) idején. Riccardus OP írásban tájékoztatta a Sztszéket ~ útjáról, s ezután maga ~ is Rómába utazott, hogy IX. Gergelyt (ur. 1227-41) személyesen tájékoztassa. 1237 elején újabb 4 domonkos szerz. indult Magna Hungariába, ahogyan a K-i m-ok orsz-át itthon elnevezték. Közülük 2 Rjazanyig jutott, 2-nek nyoma veszett. Eközben a Rómából visszatért ~ is újra elindult Magna Hungaria felé 3 társával, de csak Szuzdalig jutottak, hol látták a tatárok dúlását és megtudták, hogy a tatárok elpusztították Magna Hungariát és tatár támadás készül Mo. ellen. Rjazanyban találkoztak ott lévő rtársaikkal, s velük együtt tértek haza. ~ 1237/38-as útjáról jelentést készített, mely levél formájában maradt ránk. Ebben ismerteti a tatárok nagy hatalmát, szokásaikat, harcmodorukat és terveiket, valamint Batu tatár kán IV. Bélához írt levelét. Halálának időpontját nem ismerjük. - Életét Kodolányi János regényes formában dolgozta fel. - Ikgr. Antal Károly ~-bronzszobra (1939) ma a Bpi Hilton szállóban. - M: Levél a tatárok életéről. (Tarnai-Madas 1991:191. Ford. Györffy György) B.A.

Bendefy László: Az ismeretlen. ~. Bp., 1936. - Századok 1943:277. (Czeglédy Károly: Magna Hungaria); 1977 (Vékony Gábor: Adatok ~ utazásának topográfiájához) - Mo. tört. I/2:1372. - Erdőssy 1983. - ~ és Napkelet fölfedezése. Bp., 1986.