Magyar Katolikus Lexikon > J > Jubileumok könyve


Jubileumok könyve, Kis Genezis, Teremtés kis könyve, Jub: apokrif irat, a Ter 11-Kiv 14 szabad átdolgozása, a történelem →jubileumokra és →hetekre osztása. - Kr. e. 150-100 k. keletkezhetett, héb. nyelven; héb-ből gör-re, gör-ből etiópra és lat-ra fordították, szír fordításának is vannak nyomai. A ker. ókorban jól ismerték. Csak gör. idézetek maradtak fenn belőle, és Kumránban került felszínre kb. 10 kz. töredéke. - A palesztinai zsidó szerző azt mutatja be, hogy törv-ek, szokások és ünnepek kezdettől fogva voltak. A tört-et 7 x 7 →évhétre osztja, és közli az év eseményeit. Egy különleges naptár szerint a fontosabb eseményeket istentiszteleti szempontból is jelentősnek mutatja be. Tkp. tárgya az Antiokhosz Epiphanész idejében bekövetkezett hanyatlás és a zsidó győzelmek; ezek bemutatása során a szerző elismerően szól a levita papság (→Hasmoneusok) uralmáról. **

BL:895.