🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jordánszky
következő 🡲

Jordánszky Elek (Kassa, Abaúj vm., 1765. szept. 15. [ker. n.]-Esztergom, 1840. febr. 15.): fölszentelt püspök. - Kassán és Pozsonyban tanult. 1782: az Emericanum, 1785: a pozsonyi generális szem. növ-e. 1789. IX. 26: pappá szent. Bodokon (Nyitra vm.) Berényi Miklós gr. házában nev., 1792: prím. levtáros, majd titkár. 1798. II. 2: Szölgyén (Esztergom vm.) plnosa. 1805. I. 2: lemondott, a nagyszombati líceum tanára. 1807. VIII. 10: pozsonyi knk., 1808. V. 7-1813. III. 31: a pozsonyi akad. alig-ja, 1816. X. 1: esztergomi knk. 1820. X. 7: sasvári főesp., 1825. III. 24: szentgyörgymezei prép., s az ogy-en az esztergomi kápt. követe. 1827: Nagyszombatban érs. helynök. 1830. IV. 28: kinev., 1831. II. 28: megerősített tinnini pp., Esztergomban IV. 24: pp-ké szent, és spp-ként működött. - M: Catechismus in usum omnium ecclesiarum imperii Gallici. Fr-ból lat-ra ford. Pozsony, 1808. - Szt Istvánnak első m. kir-nak ünnepe. Beszéd a bécsi kapuc-ok tp-ában. Csatolva hozzá az Intelmek. Uo., 1808. - De heresi ab juranda, quid statuat ecclesia catholica. Esztergom, 1812. - Egy igaz emberbarátnak gondolatai a Német- (s Magyar-) o-ban meg-állapíttatott három vallás éránt. Ném-ből ford. Bécs, 1817. - Biographi veteres sancti Martini Turonensis episcopi. Kiad. Uo., 1817. - A pápa a katholicizmusra avagy anyaszentegyház közönséges voltára nézve. Ném-ből ford. Lat. is. Nagyszombat, 1817. (Névt.) - Series Colocensium Praesulum. Pozsony, 1818. - Mo-ban, s ahhoz tartozó részekben lévő boldogságos szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Uo., 1836. - Vita Joannis Sóber episcopi Noviensis. H.é.n. - ~ről kapta nevét a →Jordánszky-kódex. - Utóda a tinnini c-en 1840. XII. 14: Miskolczy Márton. T.E.

LBE:575. - Schem. Strig. 1859:6. (21.) - Wurzbach X:267. (X. 1: kinev. pp.) - Gams 1873:423. (65.) - Pallas IX:961. - Zelliger 1893:213. (†febr. 15.) - Némethy 1894:666. - Kollányi 1900:429. (†febr. 15.) - Szinnyei V:635. (†febr. 17.) - MÉL I:819. (†febr. 17.) - Ritzler-Sefrin VII:370. (†febr. 17.)