🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jenő, IV.
következő 🡲

Jenő, IV., Gabriele Condulmer, OSA (Velence, Velencei közt., 1383 k.-Róma, 1447. febr. 23.): V. Márton utódaként 1431. III. 3-1447. II. 23: pápa. - XII. Gergely unokaöccse és kincstárosa. Ágostonos knk-ból 1407. XII. 3: Siena pp-e, 1408. V. 9: bíb. Pápaságának nagy válsága volt a →konciliarizmussal való küzdelem. 1431. VII: ui. megnyitotta, de XII: különösebb megindoklás nélkül be is zárta a →bázeli zsinatot. Résztvevői azonban →Cesarini Julian bíb-sal az élen tovább üléseztek, és ~nek 1433. XII. 15: vissza kellett vonnia föloszlató rendeletét. A gör-ök uniója körül ellentét támadt a zsin. és ~ között, ezért 1437: Ferrarába, 1439: Firenzébe helyezte át a zsin-ot, ahol 1434 óta a székhelye volt. A Bázelben maradt pp-ök 1439: letették ~t, és V. Félix ellenp-t állították vele szembe. ~ hadjáratot szerveztetett a törökök ellen, de I. Ulászló m. kir. serege 1444. XI. 10: a →várnai csatában vereséget szenvedett. - ~ erősítette meg 1431. VI. 22: Kurzolai Vitus korbáviai, VII. 30: Martinusi Jakab szkardonai pp-öt, IX. 24: Kasseli Hermann cpp-öt, X. 22: Székely Imre milkói, XII. 2: Márton Mihály OSB bodonyi, 1433: Miklós bodonyi, VII. 27: Snosputger Konrád szerémi pp-öt, XI. 6: Salma Miklós OFM cpp-öt, 1435. VII. 27: Kurzolai János váradi, 1436: Velencei Natalis nónai, VIII. 10: Piranói Lajos zenggi, 1437. IV. 15: Sisgoreus György OP szebenikói pp-öt, IV. 29: Magyar András rosoni cpp-öt, V. 27: Domonkos szörényi, 1438: Paxy István nándorfehérvári, Himfi Péter csanádi, I. 8: Gatalóci Mátyás váci, IV. 20: Szécsi Dénes nyitrai, IV. 30: Szepesi Péter OP moldvabányai, VI. 5: Szécsi Dénes egri, VII. 4: Csupor Demeter tinnini, IX. 16: Gergely milkói, 1439: Rozgonyi Simon egri, Carcassoni Arnold bodonyi, V. 13: Mihályfia Benedek győri, VI. 5: Zólyomi Benedek győri pp-öt, nevezte ki 1439. XII. 18: Szécsi Dénes bíb-t, erősítette meg 1439. XII. 23: Miklós egri spp-öt, 1440: Ricanato Jakab raguzai és II. 15: Szécsi Dénes esztergomi érs-et, V. 9: Gatalóci Mátyás veszprémi, XII. 2: Dominis János váradi pp-öt, 1441. V. 22: János OFM cpp-öt, 1442: Baduarius Jakab spalatói érs-et, V. 5: Zárai Miklós OP zenggi, 1443. VII. 16: Zárai Miklós OP arbei, VII. 24: Durazzói András OFM zenggi, 1444: Spalatói Félix szkardonai, XII. 2: Ferenc OFM vegliai, 1445: Széchy Ágoston győri, Kálnói András pécsi, I. 18: Bischino Mátyás erdélyi, 1447: István szörényi, II. 13: Zólyomi Benedek tinnini pp-öt. - Utóda 1447. III. 6: V. Miklós. T.J.

LThK III:1172. - Mondin 2001:354.

jenői egyezség, 1636. nov. 6.: A kolozsvári ogy. 1636. II. 15: elhatározta, hogy ellenáll a Bethlen Istvánnal együtt érkező tör. támadásnak. Bécsből segélykérésükre kitérő választ kaptak, III. 15: Pozsonyban Pázmány Péter esztergomi érs. (1616-37) ellenállásra biztatta I. Rákóczi György erdélyi fejed. (ur. 1630-48) követeit. - X. 1: Bethlen István Gyulára érkezett, X. 6: Szalontánál (Bihar vm.) a fejed. legyőzte a trónkövetelővel jött tör. sereget, Jenő várában (Zaránd vm.) megegyeztek a budai pasa megbízottaival: Rákóczi visszaadja Bethlen István birtokait (amit utóbb nem teljesített) és 40.000 tallért fizet a Portának. A fejed. XII. 4: Szászvároson egyezményt kötött Bethlen Istvánnal. A szultán a budai pasát elmozdította, a temesvárit megölette. A ~ megerősítette a fejed. hatalmát. 88

Szilágyi II:182. - MTK II:463.