🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Júda
következő 🡲

Júda (héb. Jehuda; ebből alakult ki a gör. Jouda változat; a Ter 29,35 népetimológiával a hud, 'magasztal, dicsőít' igéből eredezteti): 1. több személy neve az Ószövetségben. Közülük a legfontosabb a pátriárka, Jákob és Lea fia (29,35; 35,23), ~ törzsének ősatyja. Csak egy kevéssé hízelgő anekdota (38) szól róla. József tört-ében kedvezőbb megvilágításban szerepel (37,26; 43,1-14; 44,14-34). - 2. ~ törzse. Jellemzése: 49,8-12; MTörv 33,7; Szám 1,26: 74.600 férfi tagja volt; 26,19-22: 76.500 fegyverforgatót számlált. Ter 46,12; Szám 26,19-22; 1Krón 2,3-8: Er, Onan, Sela, Perec (Hecronnal és Hamullal) alkotta a törzset. A Negeben telepedtek meg, főleg a júdeai hegyvidéken (Bír 1,1-18, Simeonnal és Hobab fiaival). A törzs ter-ét Józs 15,12 írja le, a városaikat 15,20-63 veszi számba. A számbavétel a törzs terjeszkedését örökítette meg. Ter-ük kiterjedt Simeonra a Negeben, Jerachmeelre és a kenitákra, a hegyvidéken a kenizitákra és a kalebitákra (Debir és Hebron), valamint a kánaániakra (Adullam, vö. Ter 38). A. Alt a ~ törzséhez tartozó városoknak ezt a jegyzékét az ország kettéosztásának idejéből eredezteti; mai alakjában Jozija kir. idejéből maradhatott fenn. ~ törzsének ezt a szomszédos törzsek, nem izr. elemek rovására történő terjeszkedését különféle genealógiák tartalmazzák (1Krón 2,3-55; 4,1-23). Jóllehet ~ a legkevésbé számított izr. törzsnek és a tört. elején semmi szerepe nem volt, végül mégis felülkerekedett: a ~ból származó Dávid egész Izr. kir-a lett (2Sám 5,1-5). Salamon halála után az É-i törzsek lerázták ~ igáját (1Kir 12,16-19), csak Benjamin maradt, minden bizonnyal stratégiai okokból, ~ törzsével szövetségben. - 3. az ország kettészakadása után, Kr. e. 931: a déli rész neve. Addig állt fenn, míg Izr. és a nem izr. hatalmak (Asszíria és Egyiptom) támadásait vissza tudta verni. Nebukadnezár Kr. e. 587: elfoglalta és népessége jelentős részét Babilonba hurcolta. A →babiloni fogság után azok, akik hazatértek, a régi ter-ükön telepedtek le, és új föllendülés vette kezdetét, a perzsa időben Jehud tartomány, majd a hellén időben →Júdea néven. **

BL:895.