🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > József Mária
következő 🡲

József Mária, de Yermo y Parres, Szt (Jalmolonga, Mexikó, 1851. nov. 10.-Puebla de los Ángeles, 1904. szept. 20.): pap, rendalapító. - Apja ügyvéd volt, anyja 6 hetes korában meghalt. 16 évesen a lazaristákhoz lépett be, majd 1879. VIII. 24: a leóni egyhm. papjává sztelték. Kápláni működését Puebla de los Ángelesben nagy odaadással kezdte, de apostoli buzgóságát hamarosan betegség fékezte le. Amikor felgyógyult, pp-e két kis tp-ot bízott rá a város peremén. Eleinte sértve érezte magát, hogy nagy lelkipásztori elképzeléseit nem valósíthatja meg. Egy napon, mikor a tp-ába ment, útközben látta, hogy disznók két kitett újszülött csecsemőt falnak fel. Felismerte különleges hivatását, és elhatározta, hogy menhelyet nyit a kitett és elhagyott kicsinyek számára. Pp-e engedélyével 1885. XII. 13: négy fiatal leánnyal egyik tp-a mellett megnyitotta a Szt Szív Menhelyet. Ez a nap a Jézus Szíve és a Szegények Szolgáló Leányai kongr. alapításának napja. Sok nehézség közepette vezette intézményeit, iskolákat, kórházakat, árvaházakat nyitott. Röviddel halála előtt letelepítette a nővéreket Mexikó É-i részén, a tarahumara indiánok között is. - II. János Pál p. 1990. V. 6: a guadalupei kegytp-ban b-gá, 2000. V. 21: Rómában sztté avatta. **

eredetileg Escrivá címszó alatt jelent meg

József Mária, Escrivá de Balaguer y Albás, Josemaría, Szt (Barbastro, Spo., 1902. jan. 9.-Róma, 1975. jún. 26.): áldozópap, az →Opus Dei alapítója. - A gimn-ot Barbastróban és Logroñóban, a teol-t Zaragozában végezte. 1925. III. 28: itt sztelték pappá. Vidéken, 1927: Madrid külvárosában kp. Az →Actio Catholicával szinte egy időben, 1928. X. 2: isteni sugallat alapján alapította az Opus Deit, amely a napi munka végzése, valamint a személyes, családi és társad. kötelezettségek teljesítése révén új utat nyitott a hívek számára a világi élet megszenteléséhez, hogy így váljanak a komoly, keresztény élet előmozdítóivá. 1930. II. 14-: nők is lehetnek az Opus Dei tagjai. 1930 k. a Szt Erzsébet Kir. Alapítvány rektora. 1943. II. 14: megalapította a Szent Kereszt Papi Társaságot, amely az Opus Dei elválaszthatatlan része lett. 1946: ~ áttelepült Rómába, s haláláig az Opus Dei terjesztésén dolgozott. Alapításához 1950. VI. 16: kapta meg a pápai jóváhagyást. 1960: a zaragozai egy. díszdr-a. A navarrai és a piurai (Peru) egy. nagykancellárja, a Pápai Tud. Akad. tagja. Alapítója halálakor az Opus Dei már mind az öt földrészen elterjedt, 80 országban több mint 60 ezer tagot számlált. - ~t 1992. V. 17: b-gá, 2002. X. 6: szentté avatták. Ü: jún. 26. Teste a római Béke Királynője prelátusi tp-ban nyugszik (Viale Bruno Buozzi 75.). - Magyar nyelven eddig megjelent művei: Út, Barázda, Kovácstűzhely, Keresztút. Philip Gudenus

Vazquez de Prada, Andrés: El Fundador del Opus Dei. Madrid, 1997. (ang., ném., fr., ol. ford-ban) - Berglar, Peter: Opus Dei. Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá de Balaguer. Köln, 1992. - Ortiz, César: Über den Gründer des Opus Dei. Uo., 2002. - Gondrand, François: Isten nyomában. Bp., 2002.

József Mária, Pignatelli, Szt, SJ (Zaragoza, Spo., 1737. dec. 27.-Róma, 1811. nov. 15.): a betiltott jezsuita rend egyik megújítója. - Ősi főnemesi család 7. gyermeke. 1746: Nápolyban árván maradt, nővére vette magához. 1749: a zaragozai jezsuita koll. növendéke. 1753: lépett a JT-ba. Tarragonában novíc., majd Manrezában, Calatayudban és Zaragozában tanult, ahol 1762: pappá sztelték, s a koll. lat. tanára. Az 1767. IV. 2/3: egész Spo-ból száműzött jezsuiták vezetője Korzikán, majd Ferrarában. A JT megszüntetése, 1773 u. ~ főnemesi kapcsolatai révén gondoskodott a volt sp. jezsuitákról. 1797. VII. 6: csatlakoztak a Fehér-Oroszo-ban a föloszlatás ellenére együtt maradt s újra hivatalosan elismert rendtársaikhoz. 1799: a fehér-oroszországi ághoz tartozó jezsuiták közösségének első újoncmestere Parmában, 1803: Itália provinciálisa. Nápolyban, 1806-tól Rómában élt. Rendjének 1814-es általános visszaállítását már nem érte meg. Loyolai Szt Ignáccal együtt a római Gesú-tp-ban nyugszik. - 1933: b-gá, 1954: sztté avatták. Ü: nov. 27. **

Bouffier, Gabriel: Jézus nyomában. B. Pignatelli J. élete. Ford. és átd. Endrődy J. László. Bp., 1936. - SzÉ 1988:603.

új

József Mária, Robles Hurtado, José María, Szt (Mascota, Jalisco áll., Mexikó, 1888. máj. 3.-Quila közelében 1927. jún. 26.): plébános, vértanú.  -  A tepici egyhm papjává sztelték, Tecolotlánban lett plnos. Megalapította a Szentségi Jézus Szt Szívének Nővérei társaságot. Terjesztette Jézus Szívének tiszt-ét. Felakasztották. - II. János Pál p. 24 társával együtt 2000. V. 21: sztté avatta. →mexikói vértanúk **

új, olvasni

József Mária, Rubio y Peralta, Szt, SJ (Dalias, Spo., 1864. júl. 22.-Aranjuez, 1929. máj. 2.): szerzetes pap. - A középisk-t 1875: Almeríában kezdte, ahol 1876: belépett az egyhm. szem-ba. 1878-tól a granadai nagyszem-ban tanult fil-t, teol-t és kánonjogot. 1887. IX. 24: pappá szent. Chinchónban kp., majd Estremerában plnos. 1890: Madridban zsinati vizsgáló, teol. tanár és a ciszterci nővérek lelkésze. Keresett lelki vezetővé vált. Metszően egyszerű szentbeszédeivel sokakat megtérített. Különlegesen vonzották a szegények, akiknek mindig biztosította a szükséges anyagi és lelki segítséget. Ebbe a munkába laikusokat is bevont, de ő maga mindig a háttérben maradt. Népmissziókat és lelkigyakorlatokat is tartott a város legszegényebb negyedeiben. Pp-e „Madrid apostolának” nevezte. - Már szentelésekor hivatást érzett a jezsuitákhoz, de egy idősebb pap gondozása miatt csak 1906: léphetett be a r-be Granadában. Előtte 1905: a Szentföldre zarándokolt. - II. János Pál p. 1985. X. 6: b-gá, 2003. V. 4: sztté avatta. **

József Mária, Tomasi, Szt, Tommasius, Thomasius, Carus, OTheat (Licata, Szicília, 1649. szept. 12.-Róma, 1713. jan. 1.): teológus, bíboros. - A pármai hg. elsőszülött fia volt. Apja a kir. udvarba szánta, ezért humanistákkal neveltette, 1664: engedélyezte, hogy Palermóban belépjen a →teatinusok r-jébe. 1666. III. 25: lemondott örökségéről öccse javára. A fil-t Messinában, a teol-t Rómában, Ferrarában és Modenában, ill. Palermóban végezte. 1673 karácsonyán Rómában pappá sztelték. Közben megtanult arabul, szírül, etiópul, s egy római rabbitól héberül, akit később megkeresztelt. A róm. tudósok körének tagjaként használhatta Svéd Krisztina kirnő kvtárát. Az itt talált kódexeken alapszik szakramentárium-kiadása. Dolgozott a Vulgata zsoltárain. A St. Gallen-i ktor és a Vat. Kvtár anyagából állította össze gregorián responzóriumokat és antifónákat tartalmazó művét. 1689-1712: levelezett Erasmo Gattola montecassinói kvtárossal és apáttal. Részt vett a bencés apácák konstitúcióinak szerkesztésében, akik családi birtokán 1650: ktort alapítottak. Az első apácák közt volt ~ 3 nővére, az apátnő anyai nagynénje lett, s később édesanyja is belépett. 1702: megtelepítette Szicíliában a →piaristákat. 1712. V. 19: bíb. lett. Kinevezéséig a r. anyaházában egy egyszerű cellában élt. A San Martino ai Monti-tp. Szt Alexius-kpnájában temették el. Aranyozott érckoporsóját 1903: Vaszary Kolos bíb. készíttette. - ~ alapgondolatát, a róm. lit. ősi formáinak visszaállítását a II. Vat. Zsin. előtérbe állította. - Fm: Codices sacramentorum nongentis annis vetustiores. Roma, 1680. - Psalterium. Uo., 1683. - Responsoralia et antiphonaria Romanae Ecclesiae a S. Gregorio Magno disposita. Uo., 1686. - Sacrorum Bibliorum tituli. Uo., 1688. - Antiqui libri Missarum Romanae Ecclesiae. Uo., 1691. - Opera omnia. 1-11. köt. Kiad. A. F. Vezzosi. Uo., 1747. - 1803. VI. 5: b-gá, 1986. X. 12: sztté avatták. Ü: jan. 3. Ereklyéit 1971: átvitték a római teatinusok S. Andrea della Valle-bazilikájába. **

LThK X:248. - BS XII:530. - NCE XIV:196.

új, olvasni


József Mária, de Yermo y Parres, Szt (Jalmolonga, Mexikó, 1851. nov. 10.–Puebla de los Ángeles, 1904. szept. 20.): áldozópap, rendalapító. – Apja ügyvéd volt, anyja 6 hetes korában meghalt. 16 évesen a lazaristákhoz lépett be, majd 1879. VIII. 24: a leóni egyhm. papjává sztelték. Kápláni működését Puebla de los Ángelesben nagy odaadással kezdte, de apostoli buzgóságát hamarosan betegség fékezte le. Amikor felgyógyult, pp-e két kis templomot bízott rá a város peremén. Eleinte sértve érezte magát, hogy nagy lelkipásztori elképzeléseit nem valósíthatja meg. Egy napon, mikor a tp-ába ment, útközben látta, hogy disznók két kitett újszülött csecsemőt falnak fel. Felismerte különleges hivatását, és elhatározta, hogy menhelyet nyit a kitett és elhagyott kicsinyek számára. Pp-e engedélyével 1885. XII. 13: négy fiatal leánnyal egyik tp-a mellett megnyitotta a Szt Szív Menhelyet. Ez a nap a Jézus Szíve és a Szegények Szolgáló Leányai kongr. alapításának napja. Sok nehézség közepette vezette intézményeit, iskolákat, kórházakat, árvaházakat nyitott. Röviddel halála előtt letelepítette a nővéreket Mexikó É-i részén, a tarahumara indiánok között is. – II. János Pál p. 1990. V. 6: a guadalupei kegytp-ban b-gá, 2000. V. 21: Rómában sztté avatta. **

József Mária, Escrivá de Balaguer y Albás, Josemaría, Szt (Barbastro, Spo., 1902. jan. 9. – Róma, 1975. jún. 26.): áldozópap, az →Opus Dei Prelatúra alapítója. – A gimn-ot Barbastróban és Logroñóban, a teol-t Zaragozában végezte. 1925. III. 28: itt sztelték pappá. Isteni sugallat alapján 1928. X. 2: alapította az →Opus Dei-t, amely a napi munka végzése, valamint a személyes, családi és társadalmi kötelezettséget teljesítése révén új utat nyitott a hívek számára a világi élet megszenteléséhez, hogy így váljanak a komoly, keresztény élet előmozdítóivá. 1930. II. 14–: nők is lehetnek az Opus Dei tagjai. 1943. II. 14: megalapította a Szent Kereszt Papi Társaságot, amely az Opus Dei elválaszthatatlan része lett. 1946: ~ áttelepült Rómába, s haláláig az Opus Dei terjesztésén dolgozott. Alapításához 1950. VI. 16: kapta meg a pápai jóváhagyást. Teste a Béke Királynője prelátusi templomban nyugszik (Viale Bruno Buozzi 75, Róma). Alapítója halálakor az Opus Dei már mind az 5 földrészen elterjedt. 80 orsz-ban több mint 60.000 tagot számlált. – 1992. V. 17: b-gá, 2002. X. 6: szentté avatták. Ü: jún. 26. – M-ul megjelent m-i: Út. Bp., 1991, 2002. – Barázda. Ford. M. Edith. Bp., 1997. – Kovácstűzhely Ford. Erdő Péter. Bp., 1998. – Keresztút. Ford. Gömöri Zoltán. Bp., 2000, 2010. – Rózsafüzér. Ford. Berkes Éva. Bp., 2006. – Isten barátai. Homíliák. Ford. Kiss B. Zsolt. Bp., 2008. Philip Gudenus

Vazquez de Prada, Andrés: El Fundador del Opus Dei. Madrid, 1997 (ang., ném., fr., ol. ford-ban). – Berglar, Peter: Opus Dei. Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá de Balaguer, Köln 1992. – Ortiz, César: Über den Gründer des Opus Dei. Köln 2002. – Gondrand, François: Isten nyomába.. Bp., 2002.

József Mária, Robles Hurtado, José María, Szt (Mascota, Mexikó, Jalisco áll. 1888. máj. 3.–Quila közelében 1927. jún. 26.): plébános, vértanú. – A tepici egyhm papjává sztelték, Tecolotlánban lett plnos. Megalapította a Szentségi Jézus Szt Szívének Nővérei társaságot. Terjesztette Jézus Szívének tiszt-ét. Felakasztották. – II. János Pál p. 24 társával együtt 2000. V. 21: avatta sztté. →mexikói vértanúk **

József Mária, Rubio y Peralta, SJ, Szt, (Dalias, Spo., 1864. júl. 22.–Aranjuez, 1929. máj. 2.): szerzetes pap. – A középisk-t 1875: Almeríában kezdte, ahol 1876: belépett az egyhm. szem-ba. 1878-tól a granadai nagyszem-ban tanult fil-t, teol-t és kánonjogot. 1887. IX. 24: pappá szent. Chinchónban kp., majd Estremerában plnos. 1890: Madridban zsinati vizsgáló, teol. tanár és a ciszterci nővérek lelkésze. Keresett lelki vezetővé vált. Metszően egyszerű szentbeszédeivel sokakat megtérített. Különlegesen vonzották a szegények, akiknek mindig biztosította a szükséges anyagi és lelki segítséget. Ebbe a munkába laikusokat is bevont, de ő maga mindig a háttérben maradt. Népmissziókat és lelkigyakorlatokat is tartott a város legszegényebb negyedeiben. Pp-e Madrid apostolának nevezte. – Már szentelésekor hivatást érzett a jezsuitákhoz, de egy idősebb pap gondozása miatt csak 1906: léphetett be a r-be Granadában. Előtte 1905: a Szentföldre zarándokolt. – II. János Pál p. 1985. X. 6: b-gá, 2003. V. 4: sztté avatta. **

József Mária, Tomasi, Szt, Tommasius, Thomasius, Carus, OTheat (Licata, Szicília, 1649. szept. 12.–Róma, 1713. jan. 1.): teológus, bíboros. – A pármai hg. elsőszülött fia volt. Apja a kir. udvarba szánta, ezért humanistákkal neveltette, 1664: engedélyezte, hogy Palermóban belépjen a →teatinusok r-jébe. 1666. III. 25: lemondott örökségéről öccse javára. A fil-t Messinában, a teol-t Rómában, Ferrarában és Modenában, ill. Palermóban végezte. 1673 karácsonyán Rómában pappá sztelték. Közben megtanult arabul, szírül, etiópul, s egy római rabbitól héberül, akit később megkeresztelt. A róm. tudósok körének tagjaként használhatta Svéd Krisztina kirnő kvtárát. Az itt talált kódexeken alapszik szakramentárium-kiadása. Dolgozott a Vulgata zsoltárain. A St. Gallen-i ktor és a Vat. Kvtár anyagából állította össze gregorián responzóriumokat és antifónákat tartalmazó művét. 1689–1712: levelezett Erasmo Gattola montecassinói kvtárossal és apáttal. Részt vett a bencés apácák konstitúcióinak szerkesztésében, akik családi birtokán 1650: ktort alapítottak. Az első apácák közt volt ~ 3 nővére, az apátnő anyai nagynénje lett, s később édesanyja is belépett. 1702: megtelepítette Szicíliában a →piaristákat. 1712. V. 19: bíb. lett. Kinevezéséig a r. anyaházában egy egyszerű cellában élt. A San Martino ai Monti-tp. Szt Alexius-kpnájában temették el. Aranyozott érckoporsóját 1903: Vaszary Kolos bíb. készíttette. – ~ alapgondolatát, a róm. lit. ősi formáinak visszaállítását a II. Vat. Zsin. előtérbe állította. – Fm: Codices sacramentorum nongentis annis vetustiores. Roma, 1680. – Psalterium. Uo., 1683. – Responsoralia et antiphonaria Romanae Ecclesiae a S. Gregorio Magno disposita. Uo., 1686. – Sacrorum Bibliorum tituli. Uo., 1688. – Antiqui libri Missarum Romanae Ecclesiae. Uo., 1691. – Opera omnia. 1–11. köt. Kiad. A. F. Vezzosi. Uo., 1747. – 1803. VI. 5: b-gá, 1986. X. 12: sztté avatták. Ü: jan. 3. Ereklyéit 1971: átvitték a róm. teatinusok S. Andrea della Valle-bazilikájába. **

LThK X:248. – BS XII:530. – NCE XIV:196.