🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jábes
következő 🡲

Jábes (héb. 'száraz, kiaszott'): város →Gileádban, ezért Jábes-Gileád változatban is előfordul. - A helyét nem lehet pontosan meghatározni. Annyi bizonyos, hogy a helységnév a Vadi-Jabisban megőrződött. Izr. fiai a bírák idején foglalhatták el a ter-et, föltehetően Manassze felől közeledve (vö. Józs 17,15). Józs nem említi a várost és nem számítja egyik törzs örökrészéhez sem. Szoros kapcsolat fűzhette ~t Benjamin törzséhez (Bír 21,8-14; 1Sám 11,1-11: Saul megmenti; 31,11-13: Sault és fiát, Jonatánt kegyelettel eltemetik ~ lakói; 2Sám 2,4-7; 1Krón 10,11). **

BL:771.