Magyar Katolikus Lexikon > I > irodaigazgató


irodaigazgató (lat. cancellarius): az →egyházmegyei hivatal tisztségviselője, az iratok kiállításáról, kiküldéséről és levéltári őrzéséről gondoskodik. - Kinevezése minden egyhm. hivatalban kötelező (482.k. 1.§). Ha szükséges, helyettes ~t is ki lehet nevezni (482.k. 2.§). Az ~ és helyettese hivatalánál fogva betölti a →jegyzői és →titkári szerepkört (482.k. 3.§). Az ~t és a többi jegyzőket a mpp. nevezi ki szabad adományozással (vö. 157.k.). Ugyanő szabadon - vagyis nem olyan kötött feltételekkel és eljárással, mint a plnosokat - el is mozdíthatja őket. Az elmozdításra az egyhm. kormányzó csak az →egyházmegyei tanácsosok testületének beleegyezésével jogosult (485.k.). Az ~ és a jegyző kinevezéséhez szükséges, hogy jó hírük legyen és minden gyanún felül álljanak. Ellentétben az 1917-es CIC előírásával (372.k.), mely még megkívánta, hogy az ~ pap legyen, a hatályos egyhjog szerint ezeket a tisztségeket világiak is betölthetik. Kivételt képeznek azok az ügyek, amelyekben egy pap hírneve csorbát szenvedhet. Ilyenkor a jegyzőnek papnak kell lennie (483.k. 2.§). E.P.

Erdő 1991:279.