🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > irgalmasság cselekedetei
következő 🡲

irgalmasság cselekedetei: a test és lélek nyomorúságán segítő, az →irgalmasság erényéből fakadó tettek. - Testi cselekedetei: a Mt 25,34-40: fölsorolt 6 jócselekedethez (éhezőknek enni adni, szomjazókat megitatni, hontalanokat befogadni, ruhátlanokat öltöztetni, betegeket ápolni, foglyokat meglátogatni, →alamizsna) a 12. sz: járult a 7.: halottakat eltemetni (J. Beleth).

Az ÓSz-ben ezek előképe: (Tób 1,17-19) - Lelki cselekedetei: bűnösöket jóra inteni, tudatlanokat oktatni, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, igazságságtalanságokat békével tűrni, az ellenünk vétőknek megbocsátani, élőkért és holtakért imádkozni. - Az evang. helynek megfelelően gyakran ábrázolták az →utolsó ítélettel kapcsolatban. A monumentális műv. legkorábbi és legismertebb ábrázolása 1170 k. a bázeli Münster Gallus-kapuja. Kezdetben a jelenetek kétalakosak, a jótevő rendszerint az irgalmasság megszemélyesítése (Hildesheim, dóm, keresztelőmedence, 1220 k.), olykor Krisztus, Dávid kir. v. sztek, pl. Szt Hedvig, Árpádházi Szt Erzsébet. A többalakos ábrázolások szép példája Lőcse, Szt Jakab, 14. sz. vége. - Az ~nek ábrázolása gyakori a kórházak és a karitatív intézmények épületeiben. **

Kirschbaum I:245. - Sachs 1980:368.