Magyar Katolikus Lexikon > I > ingázók


ingázók: a →családtól rendszeresen távollévő munkavállalók. - Naponként nem találkozhatnak a többi családtaggal a közösségi élethez szükséges időtartamra, ezért az ingázás a →váláshoz hasonlóan családot bomlasztó tényező. Az ~ stat. vizsgálata kiegészíti a →családstatisztikát, s részben megvilágítja a válások okait. Ami az élet és a halál között az álom, az az ingázás a család és a válás között. - 1980: Mo-on a 10.709.000 lakos 47%-a, 5.069.000 fő volt aktív kereső, ebből 1.218.000 fő, a lakosok 12%-a, az aktív keresők 24%-a lakóhelyétől különböző településen végzett munkát, azaz naponta ingázott. A népszámlálási adatok alapján az ~ száma

 1960: 636.000, az aktív keresők 13%-a,

 1970: 977.000, az aktív keresők 19,6%-a,

 1980: 1.218.000, az aktív keresők 20%-a, az 1960. é. ingázók mintegy kétszerese (191,5%).

Az ingázók száma nemek szerint:

Év         férfi       nő       összes

                ezer fő   

1960      517,7      118,3        636,0

1970      707,8      268,9        976,7

1980      829,0      389,4       1218,4

       százalékban, összes ~=100,0

1960       81,4       18,6 100,0

1970       72,5       27,5        100,0

1980       68,0       32,0        100,0

         az aktív keresők %-ában

1960       16,9    7,0       13,4

1970       24,1       13,1     19,6

1980       28,9       17,7     24,0

Az ~ többsége községekben él. Az itt élő aktív keresők 45%-a (1970: 36%-a) más településen dolgozott. 1980: az ~ kb. 1/4-ének munkahelye a lakóhelyétől eltérő megyében volt. Bp-re 1980: 205.000 fő ingázott. Ebből 108.000 (53%) Bp. agglomerációs körzetének 43; 69.000 (34%) a napi munkaerővonzási körzet 106 településéről; 28.000 (13%) 607 ennél távolabbiról járt be Bp-re. Pest m-ből 254.000 fő (a megye aktív keresőinek 54%-a) járt el naponta hazulról, e megyében lakik az ~ 1/5-e. B-A-Z m-ben az ~ száma 115.000, az aktív keresők 31%-a. Nógrád m-ben az aktív keresők 43, Heves m-ben 36, Fejér, Komárom, Veszprém és Zala m-ben 30%-a ingázott.

Az ~ ágazatok szerinti megoszlása %-ban:

ágazatok                      1970:            1980:

ipar                              48,9                 38,8

építőipar                       11,3                11,5

mező- és erdőgazd.      12,0                  16,2

szállítás és hírközlés  11,5             11,8

keresk.                         6,2               8,3

egyéb                         10,1             13,4

összesen                   100,0           100,0

Az ~ az ágazatban foglalkoztatott összes %-ában:

ágazatok                      1970:            1980:

ipar                             26,3             27,4

építőipar                     29,9             33,8

mező- és erdőgazd.       9,6             21,0

szállítás és hírközlés    31,1            34,8

keresk.                         15,3            20,3

egyéb                           11,8            15,1

összesen                       19,6            24,0

Az ~ között nők és férfiak, fizikai és szellemi dolgozók egyaránt találhatók. Többségük 35-50 év közötti.

Az ~ tevékenységi főcsoportok szerinti megoszlása:

év             fizikai          szellemi      összes

                    foglalkozású

              Az összes ingázó %-ában

1970:           82,4        17,6        100,0

1980:           66,5               33,5        100,0

             A foglalkoztatottak %-ában

1970:           21,5               13,7         19,6

1980:           27,3               16,6         24,0

Stat-ilag ugyan nem mutatták ki, de állítható, hogy az ~ alkotják az elváltak, ill. magányosak zömét. Nem csoda, ha magas közöttük az öngyilkosok és alkoholisták száma. M.T.

Életszínvonal füzetek 3-4. sz.:39. (A lakosság jövedelme) Bp., 1983.