Magyar Katolikus Lexikon > I > indiai nesztoriánusok


indiai nesztoriánusok: A hagyomány szerint a Malabár-parton Szt Tamás ap. hirdette az evang-ot. A malabár parti ker-eket perzsiai nesztoriánus hithirdetők a 6. sz: megnyerték a →nesztorianizmusnak, s itt autonóm nemz. egyh-at hoztak létre Szeleukeia-Ktesziphon katholikosz-pátriárkájának joghatósága alatt. Ez utóbbi nevezte ki az ~ pp-eit. A pp-ök perzsa v. szír származásúak voltak. Bevezették a →káld szertartást, a lit. nyelve a K-i szír nyelv lett, de a pp-ök a szert-ok végzésén kívül nem foglalkoztak az egyh. belső ügyeivel. Minden pp. mellett bennszülött archidiákonus működött. A nép 2 csoportra oszlott: →nordisták és szuddisták (É-iak és D-iek). A →diamperi unió után az ~ egyh-a megszűnt, de a 19. sz. 2. felében a →mellusziánusok közösségében újjáéledt. P.I.

Oriente Cattolico 1962:379. - Timkó 1971:151.