🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > illír regulamentum
következő 🡲

illír regulamentum: a hazai rácok (szerbek) jogállásának rendezése, melyet egyházi kongresszusuk után az uralkodótól kértek. - 1. 1771. VII. 20: Mária Terézia (ur. 1740-80) rendelete, mely a határőrezredekbe osztottak kivételével a (bevándorolt) rácokat (szerbeket) is a Magyar Kancellária, a vm-k és városok joghatósága alá rendelte, megszüntette a karlócai rác pátriárka világi hatalmát. Ezután kongresszust csak kir. engedéllyel tarthattak, s azon csak alapítványi, egyh. és isk. ügyeket tárgyalhattak. - 2. 1777. I. 2: a kirnő föloszlatta a külön illír deputációt, a rácokat (szerbeket) az orsz. hivatalok hatásköre alá rendelte. - 3. 1779. VII. 16: a Declaratorium Illiricumban kimondta, hogy a rácok (szerbek) csak vallási dolgokban függenek a metropolitától, egyébként a helyi hatásoknak vannak alárendelve. Érs-et szabadon választhatnak, de az hűségesküt tesz s a kir. erősíti meg, csak az egyh. dolgokban feje a rácoknak, addigi jövedelmei megmaradtak. Ő az alapítványok felügyelője egy pappal, egy katonával s egy előkelő polgárral együtt. T.E.

Horváth M. VII:444. - Kerékgyártó 1875:575. - Marczali: Mo. tört. 1711-1815. 1898:342. - MTK II:585.