🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > ikonográfia
következő 🡲

ikonográfia (a gör. eikón, 'kép' és grafía, 'leírás' szóból): történeti és művészettörténeti segédtudomány. - Tárgya a képzőművészeti alkotások formai szempontból való leírása, rendszerezése, a képelemek egymáshoz való viszonya. Az ~ra épül az →ikonológia. - Alapműve: Kirschbaum, Engelbert SJ: Lexikon der christlichen Ikonographie. Allgemeine Ikonographie. 1-4. köt. Szerk. Róma, 1968-72; Ikonographie der Heiligen, 5-8. köt. Kiad. Wolfgang Braunfels. Uo., 1973-76.  **

Vanyó 1988:39.