🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ivó
következő 🡲

ivó: a →kocsma régies neve.

Ivó, Szt, Yves Hélory de Kermartin (Le Minihy, Bretagne, Fro., 1235. okt. 17.-Kermartin, 1303. máj. 19.): pap, jogász. - 1249: Párizsban vsz. Szt Bonaventura isk-jában kezdte a teol-t. 1259: Orléans-ban jogot tanult. 1262: a rennes-i főesp. bíróságának vez-je, majd a pp. parancsára pappá szent. Bírósága a szegények és szerencsétlenek mentsvára, kastélya minden rászorulónak menedéke volt. Sokfelé hívták prédikálni. Tredrez, 1292: Louannec plnosa. 1298: lemondott a pléb-ról és visszavonult atyai birtokára, s főleg jogi tudásával volt mindenki segítségére. 1347: avatták sztté. Bretagne legnépszerűbb sztje, a jogászok, a jogi karok, a törv-be menők, árvák és gyámok, lelkipásztorok, plnosok védősztje. - Ü: máj. 19. - Tiszt-e főleg a jezsuita barokk, ill. a CGH növ-einek közvetítésével hazánkba is eljutott, de szélesebb körben nem vált ismertté. A nagyszombati, majd pesti egy. jogi karának ~ volt a patrónusa. A kar 1695-től ünnepélyesen ülte ünnepét. 1729: Trencsénben színjátékkal is ünnepelték. - A kiscelli trinitárius tp-nak az óbudai Szt Péter és Pál plébtp-ba került oltárképe ~t úgy ábrázolja, hogy a szegények írásba foglalt kérvényeit angyalnak nyújtja át, mintegy mennyei elintézés végett. Oltára volt a budavári Nagyboldogasszony-tp-ban is. **

LThK V:826. - BS VII:997. - Bálint I:385.

Ivó, Chartres-i, Szt (Chartres, Fro., 1040 k.-1115. dec. 23.): püspök, egyházjogász. - Párizsban és Bec ktori isk-jában tanult. Pappá szent., a picardiai Nesle papja, majd St. Quentinben az ágostonos knk-ok prép-ja. 1090. XI-től haláláig Chartres pp-e, számos fro-i zsinat résztvevője. Az →invesztitúra-harc során védelmezte a pp-ök szabadságát és a ktorokat, de nem támogatta az →exemptiót és a →pápai legátus intézményét. Mérsékelt nézetei 1122: a →wormsi konkordátumban öltöttek testet. Határozottan föllépett I. Fülöp fr. kir. (ur. 1060-1108) tervezett válása ellen, ezért a kir. bebörtönözte. A börtönből is a béke megteremtésén fáradozott. A kir. később elismerte hibáját. - Ü: máj. 20. **

Schütz II:198. - BS VII:994. - NCE VII:777.