Magyar Katolikus Lexikon > I > Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek


Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek (lat. Sorores a Divino Redemptore, SDR): magyar női szerzetes kongregáció. - Eredete a →Niederbronni Nővérekhez nyúlik vissza. 1863: Simor János győri pp. meghívására az E. →Eppinger által alapított bécsi zárdából jöttek nővérek Sopronba. Árvaházi gyermekek gondozását, majd szegénygondozást és házi betegápolást vállaltak. Jámborságuk és áldozatkészségük megnyerte a soproniak bizalmát, s hamarosan leányok jelentkeztek fölvételre. Az újoncnők képzését nehézzé tette a niederbronni anyaház távolsága, ahova a szülők sem szívesen engedték útrakelni leányaikat. Ezért az időközben esztergomi érs-ké lett Simor János 1867. VI. 13: önállósította a soproni közösséget, s engedélyezte a noviciátus fölállítását. - A nővérek számának növekedése miatt már 1866: nagyobb épületet és a bőv-t lehetővé tevő ter-et vásároltak, de a városfalon kívül, az isk-któl távol, ami nehézkessé tette a gyermekek isk-ba járását. Ekkor a nővérek tanulni kezdtek, s megfelelő képesítést szereztek, hogy maguk oktathassák a gyermekeket. Így alakult ki az ~ 2. nagy apostolkodási ter-e, a tanítás-nevelés óvodában, isk-ban. - 1868: az ált. tankötelezettség bev-e megszaporította az ~ feladatait is, sok óv-ba és isk-ba hívták a nővéreket. Az első főnöknő, Gossi M. Evergilla alapításai: 1874: Nezsider (óv., el. isk.), 1875: Győr-Nádorváros (el. isk., árvaház), 1876: Érsekújvár, Csorna (óv., el. isk.), 1877: Csepreg (el. isk.), 1880: Sopron (kórházi betegápolás), 1881: Kismarton (óv., el. isk., kézimunka isk.), 1882: Győr (dolgozó leányok otthona). - A kongr. fejlődése tehát a tanítás, nevelés, kórházi betegápolás és a szoc. gondozás irányába mutatott. - 1886-87: Sopronban épült az anyaház tp-a (→Sopron-Isteni Megváltó plébánia), 1899: a tanítónő-, 1900: óvónőképző. Ettől kezdve majdnem minden évben nyitottak óv-t, isk-t, v. vállaltak betegápolást egy újabb kórházban, ill. szegénygondozást egy-egy városi v. járási „szegényápoldában”. - Sopronban 1896: nyitották meg az 1. polg. isk-t, 1922: a női felsőkeresk., 1923: női iparisk-t. Mindezeket az 1927: épült →Szent József Intézetben helyezték el. Később itt működött az óvónőképző is. - A kongr. 1920: alapította Budán a →Szent Margit Leánygimnáziumot, melyhez a főv-tól kaptak kölcsön tantermeket. 1932: készült el saját isk-épületük, melyben a 8 o-os gimn. mellett modernnyelvi leánylíceum és diákotthon is működött. - Az ~ külf-ön. Kováts Kálmán pléb. hívására 1912. X. 2: érkezett 4 nővér Sopronból McKeesportba (Pennsylvania állam, USA). Innen járták a környéket és tanították hittanra és magyar alapismeretekre a kivándorolt családok gyermekeit. 10 é. át voltak vándortanítók, oltáregyleteket, Mária Kongr-t szerveztek. Horváth Szabina 1920: visszajött Mo-ra, és 1921. II: magával vitt 13 nővért. 1924: McKeesport közp-tal önálló amerikai magyar rendtart-t alapítottak. 1926: az anyaházat áthelyezték Elisabethbe (Pa.). 1944: már 100 nővér volt. 1961: új anyaházat építettek. 1921-35: Pittsburgben, 1921-27: Toledóban, 1922-től Clevelandben működtek. A 70-es évek végén kat. isk-ban tanítottak, szellemileg elmaradt gyermekekkel foglalkoztak, kórházuk volt, öregotthonokat vezettek, 4 éves akadémiájuk volt leányok számára, keresk. szakokt-t folytattak. - A →trianoni békével Au-hoz került 10 házban 35, CS-hoz 8 házban 58 nővér. A határok nagyon megnehezítették a  kapcsolattartást, ezért 1924: Eisenstadt, ill. Érsekújvár (később Igló) közp-tal önálló tart-ok alakultak. Az elcsatolt D-i ter-eken a nővérek nem dolgozhattak tovább, ezért visszatértek Mo-ra. - 1944-45: az ~ házaiban a többi szerzházhoz hasonlóan mentették az üldözötteket. Az államosítás és a →szerzetesrendek föloszlatása előtt int-eik és tevékenységi körük: Bp.: Szt Margit Intézet; Collegium Marianum; Szt Anna Koll.; Szt Erzsébet-panzió és német óv.; Közp. Szem. háztartása; Illyés Urológiai Klinika; Herzog Belgyógyászati Klinika; Szt István-közkórház; Agyagosszergény: óv., el. isk.; Ács: el. isk.; Baja: közkórház; Boldogkőváralja: óv., el. isk.; Budakeszi: el. isk.; Csepreg, Csicsó: óv., el. isk.; Csongrád: el. isk.; Csorna: óv., el., polg. isk., Margit-közkórház; Ercsi: óv., el. isk., házi szegénygondozó; Écs: óv., el. isk.; Érsekújvár: Flenger-int. (óv., polg., 2 é. keresk. isk., koll.), Simor-int. (el. isk-k), →Szent Katalin Nevelőintézet (leánygimn., líceum); Fertőrákos: óv., el. isk.; Gáva: óv., el., varróisk.; Győr: Nagyszem. háztartása; Győrnádorváros: óv., el., polg. isk. koll-mal, Szentháromság-kórház; Győrszabadhegy, Győrújváros, Győrkajár: óv., el. isk.; Hort: el. isk., nyári óv.; Jászárokszállás: óv., el., polg. isk.; Kapuvár: közkórház; Kassa: szem. háztartás, áll. kórház; Kenderes: el. isk.; Komárom: óv., el. isk., Marianum háztartása; Letenye: szeretetház; Lövő: óv., el. isk.; Martonvásár: óv., egyes-ek; Mándok: óv., el. isk.; Mezőkövesd: el. isk., nyári óv., konviktus háztartása; Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Mosonszolnok: el. isk.; Nasvad: óv., el. isk.; Nádszeg: el. isk.; Nyíregyháza: fiúkoll. házt-a; Oroszvár: el. isk.; Ózd: el., polg. isk.; Pered: el. isk.; Pestszenterzsébet: óv.; Püspökladány: el. isk., szeretetház; Rajka: el. isk.; Rábapordány: óv.; Rozsnyó: szem. háztartása, közkórház; Sárvár: közkórház; Sopron: anyaház, jelöltinternátus, polg. isk., líceum, tanítónőképző, gyakorló óv. és el. isk., házi betegápolás és szegénygondozás, Karitász-iroda, Erzsébet-közkórház, Maria Josephinum Internátus, Polgárotthon szeretetház, Szt József Int. (nőiparisk., f. keresk. isk., óvonóképző koll-mal); Süttör: óv., el. isk.; Szajol: el. isk.; Szeged: belgyógyászati klinika; Szentes: közkórház; Szekszárd: el. isk. és magángimn.; Szentistván: el. isk.; Szigetvár: közkórház; Szikszó: kórház; Szil: el. isk. és nyári óv.; Szolnok: közkórház; Tardoskedd: el. isk.; Tata: kórház; Tiszafüred: el. isk.; Tótmegyer: el. isk. (szlovák); Újszász: Mater Redemptoris üdülő és lelkigyakorlatos ház; Vác: el. isk., fiúkoll.; Vecsés: óv., el. isk., szeretetház; Zalaegerszeg: közkórház, szeretetház; Zenta: kórház; Zomba: beteg nővérek otthona. - 1848: az isk-k, 1950: a zárdák elvétele után a nővéreket eltávolították v. internálták, közel 1200 nővért. - 1989: az ~ kongr-ja újraindult. 1990: Leányfalun kápt-t tartottak, megalakult a tart. vezetőség. 1992: Bpen visszakapták egykori tanulm. házuk, a Szt Anna Koll. 6 szobáját (Horánszky u.), 1993: az egész épületet. Gyors felújítás után ősszel 46 fős koll-ot nyitottak egy. és főisk. leányoknak. Piliscsabán óvodát nyitottak. Csornán visszakapták isk-jukat, 8 o-os ált. isk-t vezetnek 420 tanulóval. A szekszárdi óv. és isk. csereépületben indult újra. 1996: visszakapták a budai Szt Margit Gimn-ot, 4 és 6 o-os tagozatban 920 tanulója van. A Piliscsabán visszakapott kis. szoc. otthont bővítve és átépítve a nővérek és más idősek gondozására használják. - Ált. főnöknői: Gürtler M. Basilissa, Baumann M. Franciska, Gossi M. Evergilla, Steinmayr M. Stanisla, →Maurer M. Bonaventúra, Berghofer M. Berchmana, Flettner M. Archangela, 1983-1990: Huszár M. Lujza, 2000: Balog M. Rita.  Szücs M. Donatilla

Az Isteni Megváltóról nev. nővérek kongr-jának szabályai. Bp., 1926. - MKA 1929:282. - Imádságoskv. az Isteni Megváltó Leányainak haszn. Szerk. Mater Bonaventura. 2. kiad. Sopron, 1930. - Az Isteni Megváltó Leányai ercsi fiókegyházában fennálló Mária-Kongr. 25 é. jubileumi értes. Bp., 1939. - Az Isteni Megváltó Leányai Intézetben fennálló Máriakongr. értes. 1935-1940. Sopron, 1940. - Az Isteni Megváltó Leányai kongr-jának alapszabályai. Győr, 1942. - Gausz 1943:159. - Pilinyi 1943:270. - MEN 1948:323. - Török 1978:422. - Zakar 1980:35. - Ribai M. Elma: Az ~ kongr-jának tört. Kz., 1994.