Magyar Katolikus Lexikon > E > Eppinger


Eppinger, Elisabeth, Maria Alphonsa (Niederbronn-les-Bains, Fro., 1814. szept. 9.-Niederbronn, 1867. júl. 31.): rendalapító, főnöknő. - 11 gyermekes parasztcsalád első gyermekeként született. 8 é. korában kezdett isk-ba járni, s a hittanórákon a szenvedő Jézus már ekkor megragadta. Missziós atyáktól hallott Liguori Szt Alfonzról, példaképe Avilai Nagy Szt Teréz lett. 1828: elsőáldozása után szüzességi fogadalmat tett. Plnosa engedélyezte gyakori szentáldozását. 1831-34, 1841-43, 1845-49: beteg volt. Első betegségében lelki élete a misztikáig mélyült el. 1846. III: volt első →eksztázisa, s hamarosan keresni kezdték a hívek a niederbronni látnoknőt. Lelki atyja és plnosa, Reichard atya és a strassburgi pp. védelmükbe vették a támadások ellen. 1848 nyarán betegsége ellenére (hogy a sok látogató zaklatása elől kitérjen) fölvételét kérte az Isteni Gondviselésről nev. Nővérek rappoltsweileri zárdájába. A rend szívesen fogadta, Maria Alhponsa néven be is jegyezték a novíciák névsorába, de a pp., hogy az egyhm. el ne veszítse ~ jótékony hatását, megakadályozta belépését. ~ egy korábbi látomása és az Úr szava hatására új rend alapításába kezdett. 1849. I. 22: lediktálta az Isteni Megváltó Leányai társulatának (Niederbronni Nővérek) szabálytervezetét. A társulatot „a megélhetés nélkül élő munkáscsaládok otthon fekvő betegeinek ellátására” szánta, tekintet nélkül vallási hovatartozásukra. A pp. beleegyezése után VIII. 28: ~ 3 jelölttel bevonult a „zárdába”, egy megvásárolt polgárházba. IX. 10: Maria Alhponsa néven beöltözött, és ppi jóváhagyással főnöknő lett. Továbbra is beteg volt. 1850. I. 2: tett örök fog-at. Az alapítás rendkívül gyorsan fejlődött, IV-tól egyre újabb rendházakat nyitottak a környéken, majd külf-ön is. 1866. III: levált a niederbronni törzsről a bécsi és soproni, ill. a würzburgi alapítás, mert a főpásztorok a nagy távolság miatt önálló szervezetet akartak. A szakadás ~nek sok szenvedést okozott. A társulatot a Szentszék 1866. IV. 11: a Legszentebb Üdvözítőről nevezett Nővérek néven hagyta jóvá, hogy megkülönböztesse őket a →redemptorista apácáktól. Ekkor 80 házban 700 nővér élt. 1867. VII. 24: meghalt Reichard atya, s egy hét múlva ~. B-gá avatását 1951. I. 29: elindították. →Isteni Megváltóról nevezett Nővérek, →Isteni Megváltóról nevezett Nővérek, Sopron, →Legszentebb Üdvözítő Leányai Pozsonyi Kongregációja **

LThK III:954. - DIP III:1143. - Ribai 1994:7.