🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Irén
következő 🡲

Irén, Szt, Ernye (†304. ápr. 6.): püspök, vértanú. - Családos emberként a pannoniai Sirmium pp-e. Diocletianus cs. keresztényüldözése idején megkínozták, majd lefejezték és vízbe vetették. - Ü: márc. 25. **

Schütz I:301.

Irén, Iréne, Eiréné: bizánci császárnék. - 1. ~ (†750): V. Konstantinosz Kopronümosz felesége, V. Leó édesanyja. Csak 733: esküvője alkalmával keresztelkedett meg és kapta az ~ nevet. Titokban képtisztelő volt. - 2. ~ (Athén, 752 k.-Leszbosz szigete, 803. aug. 9.): 768-tól IV. Leó felesége. Szép és értelmes, de kemény és uralomra vágyó volt. Férje képromboló igyekezetét hosszú időn át mérsékelte. 780: 10 é. fia, VI. Konstantinosz régense. 784: elősegítette →Tarasziosznak konstantinápolyi pátr-vá történő választását. 786-87: I. Adorján p-val egyetértésben összehívta a II. →niceai zsinatot. Ez a zsin. állította vissza a →képtiszteletet. A Ny-tal való ellentét megmaradt, főképpen a 731: elvett alsó-itáliai pápai jogok miatt. 781: a Konstantinosz hg. és Nagy Károly leánya, Rotrud közötti eljegyzési megállapodás is meghiúsult. 788: ~ VI. Konstantinoszt arra kényszerítette, hogy akarata ellenére egy paphlagóniai leányt vegyen feleségül. 790: minden hatalomtól megfosztották, de 792: újból társrégens. 797: fiát megvakíttatta és mint Basileus uralkodott a K-római Birod-ban, Nagy Károllyal újból kapcsolatot teremtett, aki 802: a két császárság egyesítéséért ~nel való házasságra is gondolt. Már folytak a tárgyalások, amikor ~t 802. X. 31: megbuktatták és Leszbosz szg-ére száműzték. - A keleti egyh-ban szentként tisztelik. Ü: aug. 9. - 3. →Irén, Szt: Szt László m. kir. leánya. - 4. ~ (1273-Drama, 1315): Montferrat gr-jának, Vilmosnak Jolanta nevű leánya. 11 é. korában, 1284: lett II. Andronikosz cs. (1282-1328) 2. felesége. 6 gyermekük közül 4 életben maradt. **

Pallas IX:685. - LThK III:775. - Puskely 1994:123.

Irén, Szt, Piroska, Xene (1088 k.-Bithynia, 1134 k.): császárné, Szt László királyunk (ur. 1077-95) és Rheinfeldi Adelheid Piroska névre keresztelt leánya. - 1104 k. II. Komnenosz János hg. (II. János néven 1118-43: cs.) felesége lett. Ekkor kapta az ~ nevet. Nagy szerepe volt férje mellett a konstantinápolyi Pantokrátor-ktor és -kórház tervezésében és felépítésében. A cs. az építés ügyében 1138: →tüpikont adott ki. Gyermekei: Elek (1106-41), Andronikosz (†1142), Izsák (?), I. Mánuel (1122-1180. IX. 23.) cs. (1143-80), Mária (†1143) és még 2 leány. - A keleti egyh-ban szt-ként tisztelik (Xene néven is, ezt az apácanevet halálos ágyán vette föl). Ü: aug. 13. - Ikgr. Legismertebb ábrázolása a →Hagia Sophiában maradt fenn. **

Pallas IX:685. - LThK III:775. - Puskely 1994:123.