🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Incze
következő 🡲

Incze Dénes (Csatószeg, Csík m., [Ro.] 1946. máj. 26.-): esperes plébános. - A középisk-t Gyulafehérvárott a kántorisk-ban, a teol-t uitt végezte. 1970. IV. 4: szent. pappá. Csatószegen, 1979: Baróton, 1980: Tusnádfürdőn plnos, itt lat. tanár is. - 1975: restauráltatta Csatószeg kk. tp-át. 1982-83: a falurombolás idején Tusnádfürdőn bukaresti engedély nélkül új tp-ot épített, melyet 1990: toronnyal is megtoldott. Letartóztatása csak az 1989. XII-i fordulat miatt maradt el. 1970-85: Erdélyben és a szatmári egyhm-ben több mint 50 lelkigyakorlatot és népmissz-t tartott. 1998: megalapította a →Krisztus Világossága lelkiségi folyóir-ot a kat. családoknak (ismerteti a csíki és erdélyi tp-okat), melynek szerk-je. - M: Keresztút. H.n., 1984. - Gyermek szentségimádás. H.n., 1991. - Ezer esztendő híres kat. papjai az erdélyi egyhm-ben. H.n, 1996. - A szentek élete. 1-4. köt. H.n, 1998-2000. - Kat. családok kalendáriuma. H., 1999-2000. - A tusnádfürdői plébtp. tört. Csíkszereda, 2002. - Erdély kat. nagyjai. Tusnádfürdő, 2003. - Írásai: Hargita Népe, Hitélet, Kat. Magyarok Vasárnapja, Keresztény Szó, Romániai Magyar Szó, Új Ember, Vasárnap, c. lapokban. s.k.