🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Inczédy
következő 🡲

Inczédy Dénes Ágoston, OCist (Eger, Heves vm., 1843. aug. 27.-Pécs, 1900. szept. 5.): tanár, igazgató. - 1859. IX. 17: lépett a r-be. 1865: mennyiségtan-term-tan szakos tanári okl-et szerzett, 1867. IX. 22: ünn. fog-at tett, 1866. X. 8: pappá szent. Pécsett gimn. tanár, 1889: ig. és házfőn. 1900: Szentgotthárdon szubprior. - M: A csillagászat elemei. Pécs, 1888. **

Békefi 1896:346. - Szinnyei V:117. - Schem. Cist. 1942:221.

Inczédy Kálmán (Szeged, Csongrád vm., 1905-New Brunswick, NJ, USA, 1984. febr.?): egyházi karnagy, bábművész. - Az Esztergomi Érs. Tanítóképzőben kántor okl-et szerzett. 4 é. a bpi Nemz. Zenede, majd a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. egyházzenei tanszakának hallg-ja. 1924: a szeged-somogyitelepi plébtp. karnagya. Megszervezte a helyi világi dalkört, az egyh. énekkart és a 3 szólamú gyermekkart; az el. isk. énektanítója volt. 1947-49: Szegeden az utazó Első Orsz. Pedagógiai Bábszínház vez-je, mely kizárólag nagylélegzetű műveket (Toldi, Hófehérke, Ludas Matyi) játszott. So.F.-**

Molnár 1936:404. - A bábjátszás Mo-on. Bp., 1955. - Kat. M-ok Vasárnapja 1989:28. sz.