🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Igazgatótanács
következő 🡲

Igazgatótanács, 1663-1932: az →Erdélyi Római Katolikus Státus központi hivatalos szerve, a →Státusgyűlés határozatainak végrehajtója Kolozsvár székhellyel. - Tagjai: a mpp. elnök, világi elnök, előadó, titkár, tb. előadó és tb. titkár, 24 (8 egyh. és 16 világi) tag. Hatásköre felölelte az összes státusi alapok és alapítványok kezelését és felügyeletét. Ezek az alapok: az erdélyi r.k. vallásalap, tanulmányi alap és ösztöndíjalap, s az ezekben kezelt magánalapítványok; ezenkívül az el. isk., a teréz-árvaházi, a státusi tisztviselői nyugdíjalap és az ún. reáliskolai alapítvány. Hatásköre kiterjedt azokra az ügyekre is, melyek hittani, egyh-kormányzati, lit. és egyh-fegyelmi ügyeken kívül az egyh. és világi híveket érdeklik (lelkészajánlási jog, az alapítványok és ösztöndíjak adományozási joga, isk-k fölötti felügyelés, fizetések utalványozása, középisk-k tanárainak megválasztási joga stb.). - A Státus felszámolására 1932. V. 30: megkötött Accord után →Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Tanácsa. M.Jó.

Marton 1993:163.