🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ifjúságunk
következő 🡲

Ifjúságunk, Bp., 1912. márc. 1.-1914. jún.: a keresztény szociális ifjúmunkások központi lapja. - Megj. havonta, össz. 28 sz. Szerk. Moravitz Lajos, Székely János. Kiadó: Keresztény Szociális Ifjúmunkások Orsz. Szövetsége. Ny: Élet. T.E.

Kemény 1942:121.

Ifjúságunk, Bp., 1918. jan. 1.-1919. nov. 9.: munkásifjúsági képeslap. - Megj. kéthetente, össz. (26+6) 32 sz. Fel. szerk. Frühwirth Mátyás. Kiadó: Haller István. Ny: Élet; 1919. XII: Meyer, Kispest. T.E.

Kemény 1942:121.

Ifjúságunk, Szeged, 1922. jan.-febr.; Bp., 1923:3. sz.-1926. ápr.: a Keresztény Munkásifjak Országos Szövetsége hivatalos lapja. - Megj. havonta, össz. 52 sz. Fel. szerk. Vavrinecz Dezső. Fel. kiadó: Frühwirth Mátyás. Laptul. Ker. Munkásifjak Orsz. Szövetsége. Ny: Burkus, Szeged; 1922:3. sz.: Élet, Bp. 88

Ifjúságunk, Székesfehérvár, 1930. nov. 16.-1936. jún. 14.: gyermeklap. - Megj. kéthetenként. Ny: Pannónia. - Főlapja: Fejérmegyei Napló (1894-1944); önálló évf- és sorszámozással, melyet 1931. I. 25: a 2. évf-mal kezdett. 1935. IV. 21-től évf- és sorszámozás nélkül. T.E.

Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:66. (104.)

Ifjúságunk, Bp., 1931. okt.-1936. jún.: havi közlemények az irgalmas nővérek ifjúsági művei vezetői részére. - Megj. évente 10x, össz. 50 sz. (folyamatos oldalszámozással). Kiadó: a Szt Vince Szeretet-leányainak Központja. - Főlapja: Központi Lap (1914-38). 88

Ifjúságunk, Kalocsa, 1933. ápr.-okt.: a Kalocsai Katolikus Legényegyesület kézírásos lapja. - Megj. havonta, össz. 7 sz. Szerk. Bencsik Gáspár. Fel. kiad. Schneider Ferenc. Ny: kőnyomás. T.E.

Bács-Kiskun m. sajtóbibliogr. 1986:238. (254.)

Ifjúságunk, Rozsnyó, 1933. szept.-1944. szept.: a földműves és munkásifjúság közlönye. - Megj. havonta 8-16 old., össz. 78 sz. Fel. szerk. és fel. kiadó: Kovács Gyula. Laptul. Potocsny József. Ny: Sajó-Vidék kv-ny. - Előbb 1933: Katolikus Ifjú. T.E.

Ifjúságunk, Pozsony, 1943. márc. 10.: alkalmi lap, az Új Szív melléklete. - Megj. egyetlen(?) sz. Szerk. és kiadó: Hladik Ágoston. Ny: Litera. T.E.

ifjúságvédelem, gyermekvédelem: azon egészségügyi, jogi, szociális és tanügyi tennivalók, melyek az ifjúság eltartását, nevelését-oktatását, életpálya-kezdését biztosítják. - Az állam és a társad. részéről az ~ elsősorban a megfelelő isk-k és nevelő intézmények, majd munkahelyek biztosítását követeli. Ezeken túl azonban az ~ ter-ére tartozik, hogy milyen a társad. (erkölcsi, etikai, esztétikai) értékrendje, és annak megvalósulásáról milyen tapasztalatokat szerez a felnőttkor felé haladó ifjúság. E szempontból rendkívül nagy a felelőssége a 20. sz. végére a fiatalok életében aránytalanul nagy hangsúlyra szert tett →médiának. - Az Egyh-ban az ~ a →család támogatásával és gondozásával kezdődik. Ezt támogatja a →hitoktatás, de az ~ az →Egyház szociális tanításának is központi témája. - Az ~ az Egyh-ban nem a gondtalan, könnyelmű élet biztosítását jelenti. Magában foglalja mind a test, mind a lélek erősítését, teherbíróvá, küzdőképessé nevelését. Ugyanakkor az ~ nem jelenti az isteni és emberi törvények lélektelen, merev betartatását sem. Az ~ elsősorban a jó készségek (→erény) begyakoroltatása a rossz, az →életkorra jellemző veszedelmek, tévedések (→szenvedély, →bűnre vezető alkalom) elkerülése végett. A folyamatban nagy szerepe van az ifjúság számára mindig nagyon vonzó példaképeknek, olyan felnőtteknek, akik a krisztusi nagykorúság követhető példái. - Az ~ban mindig fontos részt vállaltak az ifjúsággal foglalkozó és épp e céllal alapított szerz-rendek: →tanító rendek, →szaléziek, →orsolyiták stb. 88-**