🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Ifjú
következő 🡲

ifjú (lat. iuvenis): fiatal ember. - Főnévként csak a 17-25 év közötti férfit jelenti; a népnyelvben →legény. Női megfelelője a →leány és a →szűz. Czuczor szerint a szó gyöke az ív(ik), nemz igéből képzett ifj szó: az ~ elérte azt a kort, melyben nemzésre (ívásra) képes. - A Szentírásban az ~ az angyalok megjelenési formája. Az ÓSz-ben az ~ felső korhatára a 30. év. Tóbiásnak ~ képében jelenik meg Ráfáel (5,5-6). A tp. liturgiában az ~k és a szüzek csoportosan vettek részt (Zsolt 148,12). Az ~k pusztulása háborús időkben a jövő kilátástalanságának oka és képe (vö. Jer 13,22; 49,26). - Az ÚSz-ben a gazdag ~ az erkölcsi döntésre képes, igazságot kereső ember képe (Mt 19). Lázár és Jairus mellett Jézus a naimi ~t is föltámasztotta (vö. Lk 7,11). Jézus →föltámadását is ~ formáját fölvett angyalok jelentették Mária Magdolnának (vö. Mk 16,5). Szt Pál az ~kat józanságra (vö. Tit 2,6) és házasságkötésre buzdítja (vö. 1Tim 5,14), Szt János a gyermekek és az atyák mellett külön szólítja meg az erős ~kat, akik legyőzték a gonoszt (vö. 1Jn 2,14). **

Ifjú Sebestyén, Jézusról nev., Piar (Márkó, Veszprém vm., 1907. márc. 2.-Kecskemét, 1978. ápr. 17.): gimnáziumi tanár, igazgató. - A polg. isk. elvégzése után Dobán MÁV-alkalmazott, 1927. VIII. 27: Vácott lépett a r-be. 1930: Kecskeméten éretts., Bpen teol-t és lat-ném. szakot végzett. 1933. IX. 8.: ünn. örök fog-at tett, 1936. VI. 14: pappá sztelték. Kecskeméten 1936: lat-ném. szakos tanár, 1939: h. ig., 1947-48, 1950-69: ig. 1938(?)-tól a kadafalvi kpna lelkésze is volt. **

Schem. Piar. 1943/44:59. - Gimn. Évkv. 1950-76. - Szolg. 1981. 49:102. - Koltai 1998:166.

Ifjú Fejmunkások Otthona, 1919. ápr.(?)-júl.: a Tanácsköztársaság Közoktatási Népbiztossága által kisajátított budai ferences kolostor nevéből a kommunizált egyetemi és főiskolai diákotthonok gyűjtőneve a kommün idején. - A Pesti Szt Imre Koll-ból Szabó Ervin Főiskolai Diákotthon, a Budai Szt Imre Koll-ból Martinovics Diákotthon lett, a piar-k bpi rendházát Marx Főiskolai Otthon néven az egyetemi ifjúmunkások házának nevezték (a 99 bentlakó közül 13 nem főisk. hallg. volt), ott az orvostanhallg-k és a tanítóképzősök tankvtárát nyitották meg. A Norbertinumból Rosa Luxemburg Otthonként a külf. nevelőnők és tanítónők otthona, a jezsuita rházból Liebknecht Kollégium, a Ranolder Int-ből pedig diákotthon, majd VI. végén az ellenforr. internáltjainak kényszerlakhelye lett. A KPI növendékei, hogy (a megszüntetett hittud. képzés után is) megtarthassák egy. hallg. voltukat (s ne sorozzák be őket a Vörös Hadseregbe), valamennyien beiratkoztak valamelyik még oktató (bölcsész, orvos) karra, amellett, nem hivatalosan, a hittud. órákat is hallgatták. 88

Kőhalmi Béla: A M. Tanácsközt. kvtárügye. Bp., 1959:165. - Kat. Szle 1969:22. (Jankovich Sándor: Az egyh-ak a Tanácsközt. idején)

Ifjú Gárda   →R-gárda