🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > humán
következő 🡲

humán (a lat. humanus, 'emberi' szóból): szóösszetételekben az emberi minőséget (→humanitás) hangsúlyozó jelző. - A ~ műveltség közp. értéke az →ember (homo) mint a szellemi és erkölcsi értékeket megvalósító lény. A ~ nevelésben és okt-ban már a rómaiak szerint a legalkalmasabb eszköz a klasszikus gör. irodalom (→hét szabad művészet, →humaniora). 1848 e. a felsőbb gimn. osztály(ok) tanulóját humanistának nevezték. - A ~ fogalompárja a →reál. A ~ képzettség a papnevelésnek is alapja (vö. PD 43). **