🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > holding
következő 🡲

holding: főleg a nagyvállalatok számára hosszúlejáratú →hiteleket biztosító pénzintézet. - A részvényeseik által rendelkezésükre bocsátott tőkét más társaságok által forgalmazott →értékpapírokba (részvények, kötvények) fektetik be. A ~tröszt a vállalatok részvényei fölvásárlásával törekszik magának döntő befolyást biztosítani azok irányításában. Ezt a befolyást a részvények azon hányada (irányító pakett) biztosítja, amely elegendő a vezető helyzet eléréséhez. Ez elvileg a részvények 51%-a. A gyakorlatban ennél jóval kisebb hányad is elegendő, mivel a kisrészvényesek tömege rendszerint nem vesz részt a vállalat közgyűlésén; érdeklődése szinte kizárólag a vállalat →jövedelmének felosztható részére, az →osztalékra irányul, amely megfelel a tulajdonában lévő részvény névértéke arányának. Előfordulhat, hogy az osztalék a részvény értékének megfelelő tőkekamat többszörösét is eléri, de az is, hogy a részvény semmi jövedelmet nem hoz tulajdonosának, mert a vállalat veszteséges. - A befektetési tröszt a lehető legkisebb kockázattal a lehető legnagyobb osztalékot igyekszik biztosítani a részvényeseinek. A kockázat minimalizálása feltételezi, hogy a gazd. különböző ágazataiban történjék a befektetés. Ezzel azután az egyik vállalat veszteségét pótolhatja a másik →jövedelmezősége. A befektetési tröszt nem törekszik a vállalatok →vezetésében való jelentősebb részvételre. Pa.P.

Muzslay 1993:19.