🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hiteleshelyek területi hatásköre
következő 🡲

hiteleshelyek területi hatásköre: a környékén működött más →hiteleshelyek távolságának és számának függvénye volt. Kijelölt határok nélkül azt a ter-et foglalta magába, melyen a hiteleshely emberei kiszállhattak , melynek lakói a hiteleshelyet fölkereshettélk. Az akkor sűrűn lakott Dunántúlon és Délvidéken 3 – 4 vm-re, a Felvidéken 8 – 9 vm-re terjedt, a ritkán lakott Alföldön és Erdélyben néhány testület ismert. A →szekszárdi konvent hatásköre pl. Fejér, Somogy, Baranya és Bodrog vm. Tolnával határos részeire terjedt, a →leleszi konventet 15 vm. lakói keresték föl, emberei 18 vm-be szálltak ki, a →jászói konvent 8 vm-ben végzett vizsgálatokat, stb. Az 1807: 14. tc. elrendelte a hiteleshelyeken levő iratok leltárba vételét. Az 1874:35. tc. megszüntette a kápt-ok hiteleshelyi működését é fölállította a körjegyzőségeket. 88

Turul 1903:110. (Tóth Szabó Pál: A jászói konvent mint hiteles hely a kk-ban), 1928:4. (Kumorovitz Bernát: A leleszi konvent oklevéladó működése)