🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hit és erkölcs
következő 🡲

hit és erkölcs: A →hit az erkölcsi életben válik tanúsággá. A hitnek erkölcsi tartalma is van: megfelelő életet szül és követel, magával hozza az isteni parancsok meghallását és megtartását (vö. 1Jn 1,5-6; 2,3-6). Az erkölcsi élet által válik a hit →hitvallássá, nem csupán Isten, hanem az emberek előtt is →tanúságtétel lesz (vö. Mt 5,14-16). A jó tettek mindenekelőtt a szeretet tettei (vö. Mt 25,31-46) és a hiteles szabadságé, mely önátadásból él és abban nyilvánul meg (vö. Ef 5,25). A szeretet az evangélium parancsolatai szerint eljuttathatja a hívőt a →vértanúság végső tanúságáig (Ef 5,12). **

VS 88-89.