🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hippokratészi eskü
következő 🡲

hippokratészi eskü: az ókori orvosi iskola esküje, a  →természetes erkölcsi törvényre támaszkodó pogány orvosi etika összefoglalása. - Szövege: "Esküszöm a gyógyító Apollonra, Aszklépioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: Tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, és vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt  áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira, és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másra azonban nem. - Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik. - Senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri; és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. - Hasonlóan nem segítek hozzá egyetlen asszonyt sem magzata elhajtásához. - Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. - Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem azt azoknak, akiknek ez a mesterségük. - Minden házba a beteg javára lépek be, s őrizkedni fogok minden szándékos károkozástól, különösen férfiak és nők szerelnú élvezetre használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. - Amit kezelés közben látok vagy hallok (akár kezelésen kívül a társadalnú érintkezésben), nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. - Ha ezt az esküt megtartom és nem szegem meg: örvendhessek életem fogytáig tanulmányomnak és az életnek, de ha esküszegő leszek, történjék ennek az ellenkezője." - A ~ mai, ker. tartalmáról szól az Egészségügy Pápai Tanácsának Az egészségügyi személyzet Chartája (Vatikánváros, 1995.) c. kiadványa. →orvosi eskü **

EV 16, 26. - Gaizler 1997: 252.