🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hierarchák tanácsa
következő 🡲

hierarchák tanácsa: a keleti egyházakban az ország összes részegyházainak főpásztorait magába foglaló állandó testület. A nyugati egyh-ban a →püspöki konferencia. - A ~ba meg kell hívni ugyanezen saját jogú metropolitai egyh. minden fölszentelt pp-ét, bárhol működnek és csak azokat, kizárva azokat, akikről a 953.k. 1.§-ában van szó, vagy azokat, akik az 1433. és 1434. kánonokban említett kánoni büntetésekkel vannak sújtva; más saját jogú egyh. pp-ei csak vendégként hívhatók meg, ha a ~ tagjainak nagyobb része ezt jónak látja. - A ~ban döntő szavazati joggal rendelkeznek a mpp-ök és a koadjutor pp-ök; a saját jogú metropolitai egyh. többi pp-ének akkor lehet ilyen szavazata, ha ezt a részleges jog kifejezetten kimondja. - Minden pp-nek, akit törvényesen meghívtak a ~ba, súlyos kötelessége, hogy megjelenjék, kivéve azokat, akik hivatalukról már lemondtak. - Ha valamelyik pp. úgy véli, hogy jogosan akadályozott, indokait írásban fejtse ki a ~nak; az akadály törvényességéről azok a pp-ök döntenek, akiknek döntő szavazatuk van és a tanács üléseinek kezdetén a kijelölt helyen jelen vannak. - A ~ tagjaiból senki sem küldhet maga helyett képviselőt, sem nem rendelkezik több szavazattal. - A hierarchák tanácskozása kezdetétől a megjelenésre kötelezettek közül senkinek sem szabad eltávoznia, kivéve ha erre a tanács elnökétől jóváhagyott jogos oka van. - Amennyiben a részleges jog nagyobb jelenlétet nem kíván, a ~nak bármely ülése kánoni és az egyes szavazások érvényesek, ha azoknak a pp-öknek nagyobb része jelen van, akik kötelesek a ~ban megjelenni. - A ~ azok szavazatának abszolút többségével hoz döntést az ügyekben, akik döntő szavazattal rendelkeznek és jelen vannak. - Fenntartva azokat a kánonokat, amelyekben kifejezetten a ~nak törvényeket és szabályokat alkotó hatalmáról van szó, ez a tanács ilyeneket hozhat azokban az esetekben is, amikor a közös jog a saját jogú egyh. részleges jogára bízza a dolgot. - A ~ által hozott törvényekről és szabályokról a metropolita mielőbb értesítse az Apostoli Széket; és a törvények és szabályok nem hirdethetők ki érvényesen, amíg a metropolita az Apostoli Széktől írásos értesítést nem kapott a tanács iratainak átvételéről; a ~nak egyéb intézkedéseiről is értesítse a metropolita az Apostoli Széket.

A metropolita gondoskodjék a ~ törvényeinek kihirdetéséről és döntéseinek közzétételéről. Fenntartva azokat a kánonokat, amelyekben a saját jogú metropolitai egyh. élén álló metropolita közigazgatási intézkedéseiről van szó kifejezetten, őreá hárul azoknak a közigazgatási cselekményeknek a megtétele is, amelyeket a közös jog a saját jogú egyh. felsőbb közigazgatási hatóságára bíz, azonban a ~nak beleegyezése alapján. - A metropolita és a pp-ök kinevezését illetően a ~ minden egyes esetben állítsa össze az alkalmasabbak közül legalább három jelölt listáját, és azt a jelöltekkel szemben is titkot tartva küldje meg az Ap. Széknek; ennek a listának összeállítása végett a ~nak tagjai, ha hasznosnak ítélik, kikérhetik az egyh. szükségleteiről és a ppségre jelöltnek különleges adottságairól néhány áldozópapnak vagy más kimagasló bölcsességű Krisztus-hívőnek véleményét. - A ~nak feladata, hogy a Krisztus-hívők lelkipásztori szükségleteiről gondoskodjanak, és rendelkezhet arról, ami a hitbeli gyarapodás előmozdítására, a közös lelkipásztori cselekvés ápolására, az erkölcsök szabályozására, a saját rítusnak, valamint a közös egyházi fegyelemnek megtartására alkalmasnak látszik. - A hirerachák tanácskozására legalább évente egyszer kerüljön sor és valahányszor különleges körülmények ezt kívánják, v. olyan ügyeket kell intézni, amelyeket a közös jog ennek a tanácsnak tart fenn v. amelyek intézéséhez ennek a tanácsnak beleegyezése szükséges. Sz.P.

CCEO 1990:164-171.k.


hierarchák tanácsa: a keleti egyházakban az ország összes részegyházainak főpásztorait magába foglaló állandó testület. A nyugati egyh-ban a →püspöki konferencia. – A ~ba meg kell hívni ugyanezen saját jogú metropolitai egyh. minden fölszentelt pp-ét, bárhol működnek és csak azokat, kizárva azokat, akikről a 953.k. 1.§-ában van szó, v. akik az 1433. és 1434. kán-okban említett kán. büntetésekkel vannak sújtva; más saját jogú egyh. pp-ei csak vendégként hívhatók meg, ha a ~ tagjainak nagyobb része ezt jónak látja. – A ~ban döntő szavazati joggal rendelkeznek a mpp-ök és a koadjutor pp-ök; a saját jogú metropolitai egyh. többi pp-ének akkor lehet ilyen szavazata, ha ezt a részleges jog kifejezetten kimondja. – Minden pp-nek, akit törvényesen meghívtak a ~ba, súlyos kötelessége, hogy megjelenjék, kivéve azokat, akik hivatalukról már lemondtak. – Ha valamelyik pp. úgy véli, hogy jogosan akadályozott, indokait írásban fejtse ki a ~nak; az akadály törvényességéről azok a pp-ök döntenek, akiknek döntő szavazatuk van és a tanács üléseinek kezdetén a kijelölt helyen jelen vannak. – A ~ tagjaiból senki sem küldhet maga helyett képviselőt, sem nem rendelkezik több szavazattal. – A hierarchák tanácskozása kezdetétől a megjelenésre kötelezettek közül senkinek sem szabad eltávoznia, kivéve ha erre a ~ eln-étől jóváhagyott jogos oka van. – Amennyiben a részleges jog nagyobb jelenlétet nem kíván, a ~nak bármely ülése kán. és az egyes szavazások érvényesek, ha azoknak a pp-öknek nagyobb része jelen van, akik kötelesek a ~ban megjelenni. – A ~ azok szavazatának abszolút többségével hoz döntést az ügyekben, akik döntő szavazattal rendelkeznek és jelen vannak. – Fenntartva azokat a kánonokat, amelyekben kifejezetten a ~nak törvényeket és szabályokat alkotó hatalmáról van szó, ez a tanács ilyeneket hozhat azokban az esetekben is, amikor a közös jog a saját jogú egyh. részleges jogára bízza a dolgot. – A ~ által hozott törvényekről és szabályokról a metropolita mielőbb értesítse az Apostoli Széket; és a törvények és szabályok nem hirdethetők ki érvényesen, amíg a metropolita az Apostoli Széktől írásos értesítést nem kapott a ~ iratainak átvételéről; a ~nak egyéb intézkedéseiről is értesítse a metropolita az Apostoli Széket. – A metropolita gondoskodjék a ~ törvényeinek kihirdetéséről és döntéseinek közzétételéről. Fenntartva azokat a kánonokat, amelyekben a saját jogú metropolitai egyh. élén álló metropolita közigazgatási intézkedéseiről van szó kifejezetten, őreá hárul azoknak a közigazgatási cselekményeknek a megtétele is, amelyeket a közös jog a saját jogú egyh. felsőbb közigazgatási hatóságára bíz, azonban a ~nak beleegyezése alapján. – A metropolita és a pp-ök kinevezését illetően a ~ minden egyes esetben állítsa össze az alkalmasabbak közül legalább három jelölt listáját, és azt a jelöltekkel szemben is titkot tartva küldje meg az Ap. Széknek; ennek a listának összeállítása végett a ~nak tagjai, ha hasznosnak ítélik, kikérhetik az egyh. szükségleteiről és a ppségre jelöltnek különleges adottságairól néhány áldozópapnak vagy más kimagasló bölcsességű Krisztus-hívőnek véleményét. – A ~nak feladata, hogy a Krisztus-hívők lelkipásztori szükségleteiről gondoskodjanak, és rendelkezhet arról, ami a hitbeli gyarapodás előmozdítására, a közös lelkipásztori cselekvés ápolására, az erkölcsök szabályozására, a saját rítusnak, valamint a közös egyházi fegyelemnek megtartására alkalmasnak látszik. – A hirerachák tanácskozására legalább évente 1x kerüljön sor, s valahányszor különleges körülmények ezt kívánják, v. olyan ügyeket kell intézni, melyeket a közös jog a ~nak tart fenn, v. amelyek intézéséhez ennek beleegyezése szükséges. Sz.P.

CCEO 1990:164–171.k.