🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > helybenlakási kötelezettség
következő 🡲

helybenlakási kötelezettség (lat. residentia): Az egyetemes jog egyházi hivatalhoz ~et kapcsolhat (pl. megyéspüspöknek: 395.k.; koadjutor és segédpüspöknek: 410.k.; plébánosnak: 533.k. 2.§; plébániát közösen vezető papoknak 543.k. 2.§ 1; káplánnak 550.k. 1.§). Tágabb értelemben minden klerikusra vonatkozik, összefügg a szolgálatra való rendelkezésre állással. Még ha nincs is sajátos ~gel járó hivataluk (pl. nem mpp-ök, plnosok), nem szabad egyházmegyéjüktől a részleges jogban meghatározott jelentős időnél tovább távol lenniük, hacsak ezt ordináriusuk nem engedélyezi. Ennek az engedélynek nem kell feltétlenül kifejezettnek lennie. Lehet föltételezett, vélelmezett is (283.k. 1.§). - A részleges jog, sőt bizonyos esetekben a saját jog is, előírhatja a ~et, s rendelkezhet megtartásának módjáról, a törvényes távollét időtartamáról. - Mo-on a régi jogban a plnosok ~éről Kálmán Kir. II. törvénykönyve 1104: előírta: „A pap ne hagyja el a falut és templomot, ha megteszi tíz penzát fizessen” (VI.). 1494: a nyitrai egyhm., 1560: a nagyszombati egyhm-tartományi zsin.: „Mivel sok lelki kár származik abból, ha a helybenlakásra kötelezett klerikusok nincsenek otthon, akik távol vannak, 6 hónapon belül térjenek vissza helyükre, és állandóan ott tartózkodjanak. Ellenkező esetben azonnali hatállyal fölfüggesztik és megfosztják őket javadalmuktól. De a javadalmas ne képviseltesse magát káplánnal, hanem személyesen tegye a dolgát.” (XXIV-XXV., XXXI.). A nagyszombati tartományi zsin., 1611: „A lelkipásztorok állandóan ott lakjanak, ahol a nyájukról gondoskodniuk kell. Gyakran azért nem kap misét a nép, mert a pap vásárra ment. Ez teljesen megszüntetendő. A távollét idejére esedékes jövedelem legyen a templomé.” (III.) - A nagyszombati egyhm. zsin., 1629: „A plébánosok vasár- és ünnepnap ne hagyják el a plébániát vásár v. egyéb ok miatt, s hétköznap is lehetőleg a híveikkel való törődés foglalja le őket. Hiszen a zsolozsma, a szentmise, a prédikációra készülés, a betegekkel és a hívekkel való törődés kitölti idejüket. Tartsák magukban ébren a szenteléskor kapott kegyelmet, és a breviáriumot szorgalmasan végezzék, mert a lanyha pásztorok rossz példája miatt süllyedt a nép annyira mélyre.” (III/7.) - A püspökök ~éről a nagyszombati egyhm. zsin., 1629: „A tridenti zsin. határozatai szerint kötelezi a zsin. a pp-öket, hogy 3 hónapnál hosszabb időre ne hagyják el székhelyüket. Ha egyh. v. országos hivataluknál fogva mégis távol lennének, kérjenek rá engedélyt a pápától v. az érsektől.” (2.) - A hatályos egyházjogban az 1396.k. szerint →büntetendő cselekményt követ el, aki súlyosan megsérti a ~et, mely valamilyen egyh. hivatala (officium) miatt terheli. Súlyos megsértés az ismételt, szinte szokásszerű törvénytelen távollét. A bűncselekmény elkövetői lehetnek világiak is, ha ~gel járó hivataluk van. Nem követik viszont el e bűncselekményt azok, akik nem a hivataluk miatt, hanem más címen vétenek, pl. a 283.k. szerinti általános klerikusi v. a 665.k. 1.§-a szerinti szerzetesi (vö. 740.k.) ~ ellen. - Az 1396.k. kötelező, de meghatározatlan büntetést rendel, hangsúlyozva, hogy ez lehet - az ált. szabálytól eltérően (1349.k.) - a hivataltól való megfosztás is, de ez csak figyelmeztetés után szabható ki. E.P.

Péterffy I:50, 288; II:117, 211, 253, 308. - Erdő 1991:533.