🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Helvey
következő 🡲

Helvey Lajos (Mohács, Baranya vm., 1877. nov. 14.-Bp., 1944 után?): ügyvéd. - A pécsi ciszt. gimn-ban éretts., jogot végzett, Bpen ügyvédjelölt és hírlapíró. 1906: a nagyváradi Tiszántúl munk. 1906. X. 2-1907. III. 13: a Fejérmegyei Napló fel. szerk-je. 1907: kivándorolt az USA-ba, a clevelandi Magyarok Vasárnapja szerk-je, melynek irányváltozása miatt 1908. I: távozott, s Messerschmied Géza plnossal Passaicban megalapította a Hajnal c. lapot. Bejárta az USA 22 m. pléb-ját, 1908. IX: hazatért, 1912: Marosvásárhelyt ügyvédi vizsgát tett, 1913: Topolyán, 1921-44(?): Bpen ügyvéd. - M: Vasárnap délután. Képek a falu világából. 5 elb. Bp., 1902. (2. kiad. 1903, ném-ül is: Feierabend Uo., 1903) - A visszavándorlásról. Cleveland, Oh., 1907. - Kincskeresők tisztítótüze. Eger, 1911. (Egri népkvtár 2:5.) - 1936. IX.(?)-1944. XI. 1: a Pécsi Szentföld fel. kiadója (szerk-je, 1940. III. 1-1944. XI. 1: fel. szerk-je is). Álneve és betűjegyei: -ey; h; He; Lulu (mind Tiszántúl); H.L. dr. (Alkotmány, 1908) 88

Gulyás XIII:300. - Fejér m. sajtóbibliogr. 1965:50. (72.) - Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:305. (591.) - Viczián 1995:172.