Magyar Katolikus Lexikon > H > haftara


haftara   →perikópa