🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hóráskönyv
következő 🡲

hóráskönyv: laikusok →breviáriumhoz hasonló →imakönyve. - Eredete a zsoltároskönyv. A 13. sz. 2. felétől egyéni megrendelés alapján készült. Magvát a Szűz Mária kis zsolozsmája alkotta, ehhez csatolták a →bűnbánati zsoltárokat, egyéb imádságokat és a kalendáriumot. A →kalendárium részt →hónapképekkel, a többit misztérium- és sztképekkel díszítették. A ~ virágkora a késő kk., a németalföldi fr. ter-en. A 15. sz-tól különös gondot fordítottak díszítésére (Limburgi testvérek, Berry hg. ~e, Chantily, Condé múz., 1413-16.; Horae B.M.V. Bp., 1976. Az egri kódex alapján). **

ItK 1967:163. (Szabó Flóris: A ~-ek hatása kódexirodalmunkra.) - Sachs 1980:323. -  A Pannonhalmi  ~. Bev. Szabó Flóris és Soltész Zoltánné. Bp., 1982.  

új!