🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hétéves háború
következő 🡲

hétéves háború, 1756. aug.-1763. febr. 15.: osztrák-porosz háború. - 1756. I. 16: Anglia és Poroszo. a westminsteri szerződésben kölcsönös segítségnyújtást ígért; II. (Nagy) Frigyes porosz kir. (ur. 1740-86) biztosította Hannover semlegességét, II. György ang. kir. (ur. 1727-60) Szilézia elleni támadás esetére anyagi támogatást ígért Poroszo-nak. -Válaszul V. 1: megkötötték a versailles-i szerződést, melyben Mária Terézia (ur. 1740-80) ang-fr. háború esetén semlegességet, XV. Lajos fr. kir. (ur. 1715-74) a németalföldi és más Habsburg birtokok tiszteletben tartását, mindkettő támadás esetén segélycsapatok kiállítását vállalta. - VIII: a poroszok benyomultak Szászo-ba, 29: megszállták Drezdát, X. 1: Lobositznál (Cseho.) II. Frigyes legyőzte a szászokat segítő osztrák-m. sereget. 1757. V. 15: a Habsburgok, Fro., Oroszo. és Svédo. létrehozta a poroszellenes szövetséget, kötelezettséget vállalva, hogy addig nem fejezik be a háborút, amíg Poroszo. vissza nem adja Sziléziát Au-nak. VI. 18: gr. →Nádasdy Ferenc lovassági tábornok Prága mellett Kolínnál legyőzte II. Frigyes csapatait, X. 16: →Hadik András altábornagy kb. 5000, nagyrészt m. huszárral a poroszokat megkerülve megsarcolta Berlint, majd épségben visszatért a fősereghez. II. Frigyes XII. 5: Sziléziában Leuthennél legyőzte az osztrák-m. csapatokat, melyek Cseho-ba vonultak vissza. 1758. X. 14: az osztrák-m. sereg Hochkirchnél (Szászo.) csatát nyert a poroszok ellen, de visszavonult Cseho-ba. 1759. VIII. 13: az osztrák-m-orosz seregek az Odera melletti Kunersdorfnál legyőzték II. Frigyes seregét. 1763. II. 15: a →hubertusburgi békével lezárták a ~t, Szilézia továbbra is Poroszo. birtokában maradt. T.E.

Diplomáciai és nemzetk. jogi lex. 1967:862. (s.v. versailles-i szerződés) - MTK II:576.